Proč chci být zastupitelem ?

Chci ovlivnit běh věcí v mém bydlišti !

2. 9. 2014

Vážení voliči,

rozhodl jsem se letos kandidovat do zastupitelstva obecního úřadu Ostrava – Jih a zastupitelstva města Ostravy.

Proč ?

Předně proto, že mě politika zajímá a také, že nechci být bezhlavě ovládán šedým zástupem jakýchsi lidí na radnicí a magistrátu, aniž něco vím o jejich práci a jejich rozhodování. Minimálně chci jejich rozhodování ovlivnit, popř. nasměrovat tam, kde to považuji za správné.

Jsem zastupitelem na Ostravě – Jihu rok a půl, postoupil jsem na uvolněné místo. Ale již celé toto volební období jsem členem několika komisí na Jihu i magistrátu. Mám tedy již určitý přehled a zkušenost, jak věci fungují a jak by i fungovat mohly.

Být zastupitelem může vypadat lákavě, ale jen pro toho, kdo s tím nemá zkušenost. Zastupitel má více povinností než „radostí“. Je to nudná záležitost. Pročítat desítky stránek zápisů kde se projednává proč tomu či onomu se něco přidělilo, tam zamítlo, tu pourgovalo, něco prodalo, jinde zase nakoupilo. Zastupitel, který není členem rady a nebo alespoň v jedné nebo dvou komisích, pak není zcela v obraze a stává se z něj hlasovací stoj. Pokud by totiž sám chtěl proniknout do hloubi všech na zastupitelstvech projednávaných materiálů, musel by měsíčně věnovat desítky hodin ze svého volného času, aby se k těmto informacím dostal. Ony tajné nejsou, ale pochopit problematiku nějaké akce, která má ještě za sebou nějakou historii a vývoj, není na 5 minut. Proč to píši – proto, aby bylo jasno, že být zastupitelem pro férové vykonávání férové práce zastupitele být nestačí. Zastupitel, který si chce udržet svůj názor při hlasováních musí být aktivní o své vůli a také musí být účasten mnoha jednání na obecním úřadě nebo na magistrátu. Musí být členem komisí, kde se předjednávají materiály. Zastupitel, který je navíc členem rady již je plně informačně vybaven. Být takovýmto zastupitelem s pozicí v radě má ovšem jednu podmínku. Tento zastupitel by měl mít za sebou dostatečně silný politický klub své strany nebo hnutí, aby měl sílu a byl podpořen ve svém úsilí něco na radnici ovlivnit, dle jeho svědomí, k lepšímu. Této podmínce je nadřazena podmínka úspěchu ve volbách.

Má zkušenost z komise majetkové a komise IT na magistrátě je, že členství v této komisi, spolu s tím být zastupitelem na magistrátě, dává smysl. Rozumět věcem v těchto oblastech a mít možnost ovlivnit hlasování o tomto – v tom je pak síla informace a pravomocí, navíc přenesená na půdu klubu zastupitelů. Městské obvody jsou součástí Ostravy a proto se problematiky mezi částmi Ostravou a Ostravou proplétá formou různých kompetencí. Zde je také velice užitečné, aby zastupitel měl možnost ovlivňovat věci ve svém městském obvodě i ve městě jako celku, protože tyto věci jsou na sobě navzájem velice propletené. Zase je účelné síly sdružit, než je mít rozházené. Účast v komisi komunální mi zase otevřela poznání, jak to na Jihu chodí s údržbou zeleně, okolí našeho bydlení, svozem odpadků, hřišti pro děti, parkovišti na sídlištích apod. Toto je oblast, kde je činnost obce nejvíce vidět. Rozhodně nejzajímavější bylo pro mě účastnit se rozborové komise zabývající se hospodařením školských zařízení na území Jihu, viz problematika ostrahy – článek MF Dnes Ostrava.

Letos kandiduje v komunálních volbách v Ostravě mnoho subjektů, některé subjekty se štěpí, některé jsou zcela nové. Osobně mi připadá nejzajímavější, když je někdo zapáleným členem jedné strany, je v různých funkcích za tuto stranu a najednou se od něj dozvíme, že to, co roky propagoval, co nám stále tvrdil, že je to nejlepší, tak je najednou špatné a on vyznává úplně jiné, ale zase, dle něj, jen ty nejlepší názory. My v TOP 09 se držíme poměrně stejného názoru, já si jej dovolím volně přetransformovat do mého přístupu k politice a životu: „Chovat se podle svého svědomí, ovšem svědomí musí ctít morálku, solidnost, serióznost.“

S pozdravem Jaroslav Moureček

Ostrava, 2. září 2014

 

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme