OSTRAVA – JIH NOVĚ………. Víc, než si myslíte

30. 9. 2010

Málokdo si uvědomuje, že Městský obvod Ostrava – Jih je se svými téměř 115 tisíci obyvateli vlastně pátým největším „městem“ v České republice a tudíž počtem obyvatel převyšuje i mnohá statutární města.

Právě proto si dovolujeme tvrdit, že odpovědnost za řízení takového  celku je značně obtížná.  Jako strana TOP 09 se budeme na „Radnici“ profilovat s ještě větší odpovědností, než se v minulosti profilovala jiná politická uskupení.

Co nového může tedy strana TOP 09 nabídnout občanům obvodu Ostrava – Jih?

 

Především nabízíme slušnou a odpovědnou komunální politiku, jsme si plně vědomi toho, že politik je tady pro občana a ne naopak. Důrazně odmítáme aroganci a přehlížení, jak to mnohdy vidíme nejen u tzv.“vrcholových „ politiků, ale mnohdy i na komunální úrovni.

Šetrné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky a zodpovědná správa majetku je naprostým základem komunální politiky TOP 09. Budeme v souladu s celostátním programem TOP 09 co nejšetrněji zacházet s veřejnými financemi a vynaložíme veškeré úsilí k získávání dotací ze všech dostupných fondů a grantů.

TOP 09 vnese řád a hospodárnost do sociální politiky. V souladu se zákony budeme razit zásadu, že peníze se musí dostat ke skutečně potřebným, protože cílem TOP 09 je motivovat k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách.

Ve svém obvodu Ostrava – Jih vy, stejně jako my, prožijeme většinu svého života, nesmí nám být proto lhostejné, co dýcháme, jakému hluku jsme vystaveni a kolik zeleně nás obklopuje Ve svém programu se také podrobně věnujeme i této problematice. Jsme připraveni k úpravě některých městských částí v kultivovaná, příjemná místa, která nejen zvelebí, ale i ozdraví naše prostředí, ve kterém žijeme. Myslíme na všechny obyvatele Ostravy – Jih, od kojenců k seniorům.

IMG_3335

Nedílnou součásti našeho  volebního programu je důraz na bezpečnost – tento bod je jedním z pilířů. Nechceme připustit, aby se slušný občan nemohl cítit naprosto bezpečně v kterémkoliv místě našeho obvodu. K tomuto cíli máme navrženo několik opatření, z nichž za stěžejní považujeme zdokonalení spolupráce mezi Městskou policií a Policií ČR.

Vážení spoluobčané, budeme-li, jako TOP 09, v komunálních volbách úspěšní a někteří z nás se stanou reprezentanty na Radnici nebo i Magistrátu, budeme Ostravu chápat jako jeden celek. Naše kroky budeme koordinovat jak v rámci Města Ostravy, tak mezi jednotlivými obvody navzájem.

Pro nás je nejdůležitější spokojenost občanů ………..víc, než si myslíte!

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme