TOP 09 FM na semináři v Poslanecké sněmovně

12. 4. 2013

Dne 9.4.2013 se zástupci TOP 09 Frýdek-Místek zúčastnili v Poslanecké sněmovně ČR semináře ústavně právního výboru s názvem „Právo na informace versus ochrana osobních údajů, Záznam z jednání zastupitelstva a rady obce“. Na semináři prezentovali svůj návrh osobně předkladatelé poslaneckého návrhu, za klub TOP 09 a Starostové to byl JUDr. Stanislav Polčák.

V současné době jsou diskutovány dva návrhy řešení problematiky zveřejňování záznamu ze zasedání zastupitelstva. Poslanecký a vládní.

Návrh skupiny poslanců je založen na povolení pořizování audiovizuálních záznamů formou usnesení zastupitelstva obce, kdy se sami zastupitelé mohou rozhodnout, zda audiovizuální záznamy povolí, či ne. Podrobnosti pořizování záznamů pak stanoví jednací řád zastupitelstva obce.

Vládní návrh oproti tomu poslaneckému definuje přesná pravidla, kterými se pořizování a záznam (archivace) audiovizuálních záznamů musí jeho pořizovatelé řídit.

Současná právní úprava bohužel neupravuje archivaci audiovizuálních záznamů ze zasedání ZM zcela jednoznačně, a proto probíhala na semináři bouřlivá diskuse, kdy proti sobě stály dvě skupiny. Jedna z nich hledala způsoby, jak audiovizuální záznamy ze zasedání zastupitelstva v souladu s příslušnými, dnes platnými, zákony zpřístupnit veřejnosti. Druhá skupina hledala důvody, proč zveřejnění audiovizuálních záznamů možné není. Obě měly svým způsobem pravdu a všichni zúčastnění se nakonec shodli, že úprava současné legislativy v této věci je nanejvýš nutná.

Návrh TOP 09 Frýdek-Místek ve věci pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města v přímém přenosu, který legislativa jednoznačně umožňuje, byl odsouhlasen zastupiteli již v prosinci 2012. Věříme, že se poslancům napříč politickým spektrem podaří prosadit takovou právní úpravu, která umožní rovněž i archivaci záznamů na webu města co nejdříve.

Ing. Martin Špetla

předseda klubu zastupitelů TOP 09  

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme