Návrhy TOP09 ve Frýdku - Místku

K projednání na zastupitelstvu

8. 6. 2012

V pondělí 4. 6. 2012 se konalo řádné 8. zastupitelstvo města Frýdek-Místek.

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva města je k dispozici ZDE.

Zástupci TOP09 se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování manipulací s veřejnými zakázkami na magistrátu k této věci nevyjadřovali, ale budou i nadále tuto kauzu až do ukončení vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení bedlivě sledovat.

Na vzniklou situaci spojenou s vyšetřováním Policie ČR aktivně reagovali naši zástupci v zastupitelstvu podáním svých dlouhodobých návrhů na zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek ze strany magistrátu tak, aby k podobným situacím v budoucnu již nemohlo docházet.

Návrhy TOP09, které přislíbilo vedení města projednat do dalšího zasedání zastupitelstva dne 3.9.2012:

1.   Akční plán 2012-2014 statutárního města Frýdek-Místek

Doplnit Akční plán o další prioritní oblast č. 4 – Správa města, vč. opatření a aktivit ve struktuře

Oblast 4

Správa města

Opatření 4.1

Zjednodušení, zpřístupnění a zkvalitnění služeb veřejnosti

Aktivita 4.1.1

Zvyšování kvalifikace a profesionality úředníků

Aktivita 4.1.2

Kvalitní výkon veřejné správy zjednodušením a zprůhledněním administrativních postupů MMFM

Opatření 4.2

Vytvoření fungující komunikační strategie

Aktivita 4.2.1

Rozvoj vnitřní komunikace magistrátu a organizací zřízených městem

Aktivita 4.2.2

Rozvoj vnější komunikace

 

Předmětem našeho návrhu je zefektivnit fungování magistrátu nejen směrem k veřejnosti, ale i z pohledu jeho vnitřního fungování např.:

-            nastavením takových kontrolních mechanismů, které do budoucna zamezí neprůhlednému zadávání veřejných zakázek nejen ze strany magistrátu, ale i městských firem, které město Frýdek-Místek majetkově ovládá,

-            zavedením veřejných prezentací investičních projektů na území města včetně odborných diskusí pořádaných magistrátem.

 

2.   Zařazení investice opravy oken v bytovém domě Ostravská 882 do rozpočtu na rok 2013

TOP09 podpořila žádost nájemníků bytového domu Ostravská 882 na opravu havarijního stavu oken návrhem na zařazení této investice do rozpočtu na rok 2013.

 

3.   Registr smluv

V rámci nových pravidel pro tvorbu Profilu veřejného zadavatele navrhujeme zavést (hned jak to bude možné) i ve Frýdku-Místku princip uplatňovaný v tzv. Registru smluv, který se již od roku 2011 úspěšně používá na Slovensku a který bude zaveden na vybraných ministerstvech formou pilotního projektu od podzimu letošního roku.

Princip Registru smluv spočívá v tom, že každá smlouva, kterou magistrát uzavře s externím dodavatelem, je účinná až okamžikem jejího zveřejnění na stránkách města.

 

4.   Využití §18 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Podstatou našeho návrhu je využít obecné výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek ve prospěch městských společností, které vykonávají podstatnou část své činnosti ve prospěch města Frýdek-Místek, a ve které má město výlučná majetková práva.

Jedná se zejména o uplatnění paragrafu (§18) Zákona č. 137/2006 Sb. (ZDE) při zadávání části veřejných zakázek na opakující se služby v řádu desítek tisíc Kč pro městské společnosti, např. společnosti TS a.s. v případě údržby městské zeleně a oprav komunikací ve vlastnictví města.

 

5.   Víceúčelová sportovní hala

-      uspořádání veřejné diskuse o Víceúčelové sportovní hale.

-      na stránkách města prezentovat vizualizaci projektu Multifunkčního centra, které má VSH nahradit, včetně haly Polárka spolu s dopady na život ve městě.

V řadě okolních měst se na využití podobných lokalit jako je u VSH vyhlašují veřejné architektonické a obchodní soutěže a tato města se těmito návrhy prezentují na veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že každé město se musí aktivně zajímat o všechny projekty (vč. soukromých), které se budou na jeho území stavět. Nevidíme jediný důvod, proč by tomu ve Frýdku-Místku mělo být jinak.

Dnes to vypadá, že město Frýdek-Místek prodá atraktivní pozemky v centru města pod budoucí výstavbou Multifunkčního, tzn. nákupního centra a nezajímá ho, co na nich bude postaveno. Vedení města dnes neumožňuje veřejnosti, aby se seznámila s tím, jak bude vlastně Multifunkční centrum vypadat. Jak budou vypadat objekty, které podstatně změní tvář centra města na dalších mnoho let, jaký bude mít investice dopad na životní prostředí, na konkurenceschopnost a zaměstnanost ve firmách, které jsou provozovány v drtivé většině místními podnikateli. Ve Frýdku-Místku se tak z nějakého důvodu nepostupuje, a to se musí změnit.

 

Za TOP 09 Frýdek-Místek

 

Ing. Martin Špetla,

předseda MO TOP 09 Frýdek-Místek

předseda klubu zastupitelů TOP 09 ve Frýdku-Místku

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme