Tuleja: Informace z výborů kraje

6. 1. 2021

Druhý prosincový týden byl ve znamení intenzivních jednání, neboť v daném termínu proběhly první zasedání hned dvou výborů jejichž jsem členem. Zatímco v pondělí zasedl Finanční výbor, aby na se na svém jednání vyjádřil zejména k návrhu rozpočtu pro rok 2021, ve středu jsem se zúčastnil prvního zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, jemuž mám tu čest předsedat.

Jak jsem již uvedl výše náplní jednání Finančního výboru, byl zejména návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021, jehož schválení také výbor po krátké diskusi doporučil. Kromě tohoto zásadního bodu jsme také projednali a schválili návrh na uzavření smlouvy o investičním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., rozpočet Fondu pro financování strategických projektů MSK na rok 2021 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2021, poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě a poskytnutí dotace nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dá se říci, že na první zasedání to byl celkem slušný balík dokumentů.

To jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost měla méně pracovní a více slavnostní charakter. Kromě standardního úvodního seznámení se nejen s náplní práce výboru, ale také s jednotlivými členy výboru, si výbor zvolil svého místopředsedu, jímž se stal dr. Jan Veřmiřovský. Dále si také členové výboru stanovili termíny jednání v roce 2021 a v závěru jsme doporučili členy výboru do pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků a školských zařízení působících na území MSK, souhlasili jsme s návrhem na jmenování nových členů Školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace a vzali jsme na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2021 za odvětví školství.

Taková byla první jednání dvou výborů, jejichž jsem členem. Příští zasedání mne čekají v únoru, kdy kromě Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost proběhne také první zasedání Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání. Na počátku měsíce března pak zasedne také Finanční výbor. 

Pavel Tuleja

Krajský zastupitel 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme