Tisková zpráva TOP 09 Frýdek-Místek k hlasování o sportovní hale Polárka

3. 4. 2013

Společné prohlášení klubu zastupitelů a výboru MO TOP 09 Frýdek-Místek k hlasování o výstavbě sportovní haly Polárka

Dne 2.4.2013 schválilo zastupitelstvo města 26 hlasy z celkového počtu 40 přítomných zastupitelů výstavbu nové sportovní haly Polárka (způsob hlasování jednitlivých zastupitelů je k dispozici na tomto odkazu: http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/hlasovani-zm/453867-2c-ucelova-investicni-dotace-spol-sportplex-frydek-mistek-s-r-o-na-uhradu-nakladu-stavby-hala-polarka.html).

Klub zastupitelů TOP 09 podporoval odložení rozhodnutí o výstavbě haly Polárka do doby zodpovězení níže uvedených otázek, bez kterých nebylo možné podle našeho mínění o výstavbě haly Polárka zodpovědně rozhodnout.

Výstavba haly Polárka je součástí projektu „Multifunkční centrum Frýdek-Místek“, který zahrnuje kromě haly Polárka rovněž i výstavbu nového obchodního centra. To by mělo vyrůst na místě stávající Víceúčelové sportovní haly (VSH). Smlouva města s investorem Multifunkčního centra Frýdek-Místek je uzavřena do 13.8.2013, kdy končí její platnost.

Zastupitelský klub TOP 09 proto opakovaně požadoval po vedení města, aby byli před vlastním hlasováním zastupitelé seznámeni s projektem Multifunkčního centra Frýdek-Místek, a to z pohledu urbanistického, dopravního, sociálně-ekonomického a životního prostředí. Považovali jsme náš požadavek za zcela legitimní a poctivý nejen k zastupitelům, ale i ke svým voličům.

Náš návrh vedení města neakceptovalo a prezentaci projektu Multifunkčního centra Frýdek-Místek před hlasováním nezajistilo.

Zastupitelé rozhodli o výstavbě haly Polárka i přesto, že neznali před hlasováním rovněž ani odpovědi na tyto zcela zásadní otázky:

1. Zůstane Víceúčelová sportovní hala i po uplynutí platnosti smlouvy s investorem Multifunkčního centra Frýdek-Místek v majetku města, resp. společnosti Sportplex?

2. Kolik by stála rekonstrukce stávající Víceúčelové sportovní haly?

3. Lze některou z variant (rekonstrukce VSH/výstavba haly Polárka) zařadit do některého z dotačních programů strukturálních fondů EU (např. v rámci IPRM II. formou integrované územní investice) v období 2014-2020?

TOP 09 dále upozornila před vlastním hlasováním všechny zastupitele na rizika, která ukvapeným schválením výstavby nové haly Polárka ještě před zodpovězením výše uvedených dotazů mohou nastat. Jsou to:

1. Výběr varianty, o které zastupitelé nevědí, jestli je její realizace pro město nejvýhodnější.

2. Definitivní ztráta potenciální možnosti získat z dotačních programů strukturálních fondů EU v období 2014-2020 dotaci až ve výši několika stovek milionů Kč k profinancování jedné z variant (rekonstrukce VSH/výstavba haly Polárka).

3. Výrazné omezení realizace řady nezbytných investic na území města z důvodu přesměrování většiny investičních prostředků na výstavbu haly Polárka a rovněž i z důvodu převodu prostředků z bankovního úvěru, který je primárně určen na profinancování projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU.

4. Okamžité zahájení výstavby haly Polárka přispěje k dalšímu podstatnému zhoršení dopravní situace, která je z důvodu zahájené opravy mostu na páteřní komunikaci R 48 již tak havarijní.

TOP 09 nepreferuje rekonstrukci Víceúčelové sportovní haly ani výstavbu haly Polárka za každou cenu a je si vědoma, že Frýdek-Místek funkční sportovní halu potřebuje. TOP 09 pouze vyžaduje v podobných případech zvážit všechna pro a proti, která jsou s tak důležitými rozhodnutími spojena.

V tomto případě tomu tak nebylo, a proto se zastupitelé TOP 09 v tomto případě zdrželi hlasování.

Ve Frýdku-Místku dne 2.4.2013

Za klub zastupitelů a výbor MO TOP 09 Frýdek-Místek

Ing. Martin Špetla

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zámecká 488/20
702 00 Ostrava

info@msl.top09.cz
telefon: +420 725219199

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Markéta Čuříková

Marketa.Curikova@top09.cz

telefon: +420 725219199

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme