Strzondala: Výbor schválil podmínky dotačního programu

23. 9. 2021

Minulý týden na své pravidelné schůzi Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválil podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022“. Ve svém usnesení doporučil Radě kraje tyto podmínky rovněž schválit.

Náplní činnosti Výboru pro národnostní menšiny je především řešení problematiky národnostních menšin žijících na území našeho kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru k prosazování zájmů a potřeb všech národnostních menšin v Moravskoslezském kraji. Proto hlavním účelem realizace dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022“ je podpora činnosti zaměřených na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin. Navrhovaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu v roce 2022 je ve výši 1.650.000,- Kč. O konečné celkové částce finančních prostředků MSK, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Dne 17. 9. 2021 jsem se spolu s předsedou Výboru Vítem Slováčkem, zúčastnil slavnostní recepce na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě u příležitosti Dnů NATO v Ostravě.

Roman Strzondala

Kandidát TOP 09, koalice SPOLU