Strzondala: Informace z posledního Výboru pro národnostní menšiny v roce 2023

22. 11. 2023

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl ustanoven na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 5. listopadu 2020 usnesením č. 1/12. Náplní činnosti Výboru je především řešení problematiky národnostních menšin žijících na území našeho kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru k prosazování zájmů a potřeb všech národnostních menšin v Moravskoslezském kraji.

Na svém posledním zasedání v roce 2023 (7.11.2023) Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva MSK projednal a schválil „Zprávu o činnosti výboru národnostních menšin za rok 2023“.

Výbor za rok 2023 uskutečnil celkem šest jednání, na kterých mezi jinými schválil „Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2022“, která byla zpracována na základě požadavku Úřadu vlády ČR. Seznámil se s aktuálně realizovanými projekty v oblasti romské integrace a se změnami v souvislosti se zřízením pozice vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny a dopad těchto změn na území Moravskoslezského kraje.

Členové Výboru projednali žádosti o dotaci v rámci dotačního programu kraje „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje pro rok 2023“. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu byl ve výši 1.500.000,- Kč. Celkem bylo přijato 24 žádostí, přičemž 1 žádost byla stornována a 7 žádostí bylo vyřazeno. Celkový objem přidělených finančních prostředků činí 1.240.000,- Kč. V roce 2023 v rámci zmiňovaného programu nebylo přerozděleno 260.000,- Kč.

Na květnovém jednání Výboru představitel Cizinecké policie ČR seznámil přítomné s posledním vývojem na Ukrajině v návaznosti na uprchlíky pobývajícími na území ČR. V červnu 2023 se členové Výboru sešli v Domě PZKO (Polský svaz kulturně-osvětový) v Mostech u Jablunkova. Na tomto výjezdním jednání se blíže seznámili s jeho historií a prohlídli si zrekonstruovaný objekt.

Po prázdninách Výbor projednal a schválil podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2024“. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu je ve výši 1.300.000,- Kč.

Roman Strzondala

člen Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Štítky
Osobnosti: Roman Strzondala
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme