Přejeme požehnané Vánoce a vše dobré do roku 2020

23. 12. 2019

Vážení členové TOP 09 v Moravskoslezském kraji,

chtěl bych Vám poděkovat za vše, co jste pro TOP 09 v letošním roce udělali. Naše strana stojí jednoznačně v táboře usilujícím o udržení a rozvoj demokratické, svobodné, spravedlivé, ale také solidární společnosti. Každý, i sebemenší skutek nebo chvíle, věnované rehabilitaci hodnot jako je důvěra, otevřenost, odpovědnost, solidarita a láska mají velký smysl. Toto vše se děje a musí jistě dít především mimo struktury politické strany. Jsem ale rád, že TOP 09 do sebe přitahuje lidi, kterým není lhostejné, když jsou tyto hodnoty pošlapávány, a snaží se je bránit.

 

V příštím roce musí naše úsilí pokračovat a ještě zesílit. Těžko předvídat, jaký bude vývoj na politické scéně, ale jistě nebude méně dramatický, než byl předchozí dva roky. Máme totiž vládu, které se už ani nesnaží vytvářet dojem, že jí nejde hlavně o obranu osobních zájmů svého šéfa, který své zájmy nadutě ztotožňuje se zájmy České republiky. Musíme zabránit oligarchizaci naší země, která se nezastavuje na vládní úrovni, ale postupně prorůstá i do dalších vrstev veřejné správy a státních složek a organizací. Jsou před námi krajské a senátní volby. My v TOP 09 usilujeme o co nejširší koalice demokratických sil do těchto voleb. Jsme přesvědčeni, že právě toto chce naprostá většina voličů demokratických stran. Na toto očekávání proto chceme odpovědět kladně i za cenu potlačení našich partikulárních zájmů a ve prospěch takové dohody udělat maximum. Prosím o Vaši pomoc. Na krajské, regionální i místní úrovni jsme otevřeni Vaší aktivitě. Oslovujte své známé, mluvte s nimi o tom, co v TOP 09 děláme a o co usilujeme. Hlásí se nám noví členové, prosím, buďte otevření k jejich nápadům a naslouchejte jim, přinášejí pohled nezkalený slavnou i méně slavnou minulostí TOP 09 nebo stranickými procedurami a rutinami. Toho musíme využít.

 

Přeji Vám požehnané Vánoce, abyste ve společnosti svých blízkých načerpali mnoho sil. Těším se na spolupráci s Vámi v roce 2020, ve kterém nás čeká řada zásadních výzev. Do nového roku Vám přeji mnoho dobrého v osobním, profesním i politickém životě.

 

Se srdečným pozdravem

 

Martin Packa

 

Martin Packa

krajský předseda TOP 09 Moravskoslezský kraj

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme