Koloničný: Informace z Komise bezpečnostní a pro IZS

19. 3. 2021

Na úterním zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 17.3. byla schválena většina návrhů, které jsme projednali a doporučili na jednání Komise bezpečností a pro IZS rady kraje dne 9.2.

  • Konkrétně se jedná o dotaci 300 000 Kč pro Horskou službu.
  • Krajské sdružení hasičů MSK dostane 3 mil. Kč na podporu činnosti – na odbornou přípravu hasičů, soutěže, volnočasové aktivity dětí a mládeže, apod.
  • Integrované bezpečnostní centrum dostane příspěvek 2,57 mil.Kč na nezbytné datové služby a 5 mil.Kč na nutnou obnovu IT techniky.
  • Na zabezpečení akceschopnosti dobrovolných hasičů vybraných obcí půjde 2,25 mil. Kč.
  • Krajské ředitelství policie MSK získá 10 mil.Kč na podporu činnosti a pořízení technického vybavení.
  • HZS MSK získá 3,6 mil.Kč na pořízení elektrocentrál pro kritickou infrastrukturu.
  • HZS MSK dostane i 12,5 mil. Kč na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbojnic a 11,5 mil.Kč na pořízení čtyř cisternových stříkaček. K tomu 4 mil.Kč na pořízení vybavení stříkaček.
  • HZS podniku Hyundai (Integrované výjezdové centrum Nošovice) získá 20,85 mil.Kč na rozvoj, vše hrazeno z daru podniku.

Rada kraje 22.2. schválila další návrh komise a vyhlásila “Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“ ve výši 4 mil.Kč. Maximální výše dotace na projekt bude 80 000 Kč a dotace bude tvořit max. 90 % nákladů.

Žádosti bude možné podávat od 25.3. do 9.4.2021.

Jan Koloničný

člen Komise bezpečností a pro IZS

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme