Kdo je Jan Koloničný?

Představení lídra TOP 09 v Moravskoslezském kraji

13. 9. 2021
Ráda bych se vám blíže představil, protože je dobré vědět více o lidech, které můžete volit.
VZDĚLÁNÍ
Pocházím z Havířova, tak jsem zde absolvoval i základní školu. Vzpomínám na ředitele, který nás učil hudebních výchovu a vždy přicházel s houslemi. Střední vzdělání jsem získal na Strojním odborném učilišti v Bohumíně. Naučili mě jak strojírenství, tak obrábění - byl jsem soustružníkem, brusičem a frézařem. Nezapomenu na autobus odjíždějící v 4:30 ráno na dílny začínající v šest. Prožil jsem zde revoluční rok 1989. Jako památku na tuto dobu mám diplom za třetí místo v celostátní soutěži v dovednosti obrábění, udělený MPO. A také mě hodnotili jako jednoho z nejlepších žáků učiliště a dali mi pěkný baťoh. Pak jsem začal studovat na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě. Nastoupil jsem do historicky prvního ročníku čistě bakalářských studií - všichni se učili, jak na to. Po třech letech ukončeno státnicí a následoval tzv. vyrovnávací ročník obecného strojírenství, opět státnice. Dnes už tento systém není. Pak dva roky inženýrských studií a třetí státnice. Navazující doktorské studium jsem absolvoval na Výzkumném energetickém centru, v roce 2005 jsem obhájil doktorát – odborně stále Energetické stroje a zařízení. Této oblasti se věnuji dodnes, byť jsem ji významně rozšířil.
Jazyky: na základní a střední škole jsem se učil rusky (maturoval jsem) a německy, na vysoké pak anglicky – tu dnes používám.
Od ukončení studií do dnešních dnů jsem absolvoval řadu vzdělávacích kurzů v oblasti systémů kvality, dnes managementu. Zvládl jsem certifikaci (práce + zkouška) a jsem manažerem kvality.
Rovněž jsem absolvoval řadu kurzů měkkých dovedností širokého zaměření. A do vzdělávání si dovolím zahrnout i potápěčské certifikace, které jsou Deep a Nitrox Diver.
Vzdělávání beru v dnešním světě jako nikdy nekončící proces a určitě něčím dalším naváži. 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Ke konci magisterských studií jsem byl osloven, jestli nechci působit na nově vznikajícím pracovišti, Výzkumném energetickém centru na VŠB-TU Ostrava. Nabídka to byla velmi zajímavá, přijal jsem ji a působím tam dodnes. Samozřejmostí je podílet se na výuce, v mém případě to byly většinou dva energetické předměty. Jako akademický pracovník jsem členem komise pro státní závěrečné zkoušky. Hlavních pracovních činností je několik. Jako manažer kvality odpovídám za zkušebnu tepelných zařízení a oblast měření emisí z hlediska evropských akreditací, autorizací a notifikací, jednám s příslušnými oprávněnými orgány a auditory při pravidelných dozorech. Jako člen vedení pracoviště se podílím na rozvoji a směřování pracoviště – dnes sídlíme už ve třech budovách a máme cca 68 zaměstnanců, polovina je primárně výzkumných. Byl jsem odpovědný za stavbu nové třípatrové budovy před 10-ti lety v zatím největším řešeném projektu s rozpočtem přes 200 mil.Kč, v jehož rámci jsme rovněž zvětšili náš výzkumný tým a mimo to si užili kontroly všech existujících orgánů vč. NKU. Veškeré kontroly jsem měl na starosti a musím říci, že to byla škola, ale až na pár drobností jsme vždy uspěli. Tím se dostávám k mé nejzajímavější a nejdůležitější činnosti, vytváření nových projektů, především zaměřených na spolupráci s průmyslem (podílíme se na vývoji nových produktů) a státní sférou. Na tuto činnost pak navazuje klasický projektový management, kdy řeším i právní a ekonomickou správnost vedení dotačních projektů, vč. výběrových řízení a mzdových záležitostí. S tím mi pomáhá skvělý 6-ti členný tým. V poslední době v týmu odborně řešíme energetické využití vodíku, jeho separaci z plynů, využití odpadní energie pomocí ORC technologií, bezpečnost paliv a energií vč. resilience v energetice a společnosti. Rektor Žilinské univerzity mi udělil medaili za rozvoj vzájemné spolupráce – Slovensko vždy pro mě bude více než jen sousední země.
Se státní správou jsem nejvíce spolupracoval v letech 2006-15, kdy jsme obcím v krajích podél ČR-SK hranice pomáhali s rozvojem energetického využití biomasy a nakládání s odpady. Rovněž jsme k tomu napsali několik knih a uspořádali odborné vzdělávací semináře, kterých se zúčastnilo celkem přes 400 starostů, místostarostů, vedoucích odborů a i zástupci odborných firem. V této době jsme řešili několik mezinárodních projektů z programu Central Europe, obdobně zaměřených. Díky nim jsem měl možnost se detailně seznámit s řešeními využívanými v Itálii a Německu, ale obecněji i v jiných státech. A zároveň jsem se starosty probíral jejich denní problémy.
Několik let rovněž pracuji jako hodnotitel, zpravodaj a člen výběrových komisí dotačních programů pro MŠMT a TAČR. Zatím nejprestižnější činností bylo hodnocení a výběr projektů excelentního výzkumu, nejhodnotnějších výzkumných projektů MŠMT, kde jsme rozdělili dotaci 11,8 mld.Kč a byl jsem zpravodajem projektu s rozpočtem 1 mld.Kč.
Zkušenosti z uvedených činností teď již tři roky využívám jako místostarosta obce Metylovice a zároveň je rozšiřuji o zkušenosti s komunální politikou.

Jan Koloničný

místopředseda KO TOP 09 MSK

lídr TOP 09 v MSK