× Pohněme s tím. Společně!

Je čas vylézt ze soukromé ulity a naplno se zapojit do veřejného dění

Rozhovor s kandidátem za TOP 09 v Moravskoslezském kraji

24. 9. 2020

Rozhovor s rektorem Slezské univerzity, doc. Pavlem Tulejou, druhým nejvýše postaveným kandidátem za TOP 09 ve volbách do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Pavel Tuleja se narodil v Ostravě, kde také získal své vzdělání, pracuje v Opavě a Karviné a žije v Havířově. Je krajským patriotem. Povoláním ekonom a vysokoškolský pedagog, od roku 2015 rektorem Slezské univerzity v Opavě. Jeho vize budoucnosti kraje by se daly shrnout do tří bodů: restrukturalizace ekonomiky kraje, spolupráce s investory a otevřená a pravdivá komunikace. 

 

Z jakého důvodu jste se rozhodl aktivně se zapojit do politiky a s jakým cílem kandidujete v krajských volbách?

Mé rozhodnutí zapojit se aktivně do politiky vzešlo z přesvědčení, že svou nespokojenost s vývojem společnosti musím dát aktivně najevo, tj. aktivně se zapojit do veřejného života. Jsem přesvědčen o tom, že vysedávání doma před televizí a sdělování svých nesouhlasných stanovisek svým nejbližším nic nezmění. Naopak, je zapotřebí vylézt z této soukromé ulity a naplno se zapojit do veřejného dění. A s jakým cílem kandiduji? To je jednoduché. Uspět ve volbách a v rámci své práce v krajském zastupitelstvu přispět k rozvoji svého milovaného kraje a změně naší společnosti k lepšímu.


Proč kandidujete zrovna za TOP 09?

Za TOP 09 kandiduji především proto, že se považuji za liberála a mé názory jsou hodně blízké směřování této politické strany. Mé souznění s názory představitelů TOPky vedlo k tomu, že jsem stranu nepřímo podpořil již v předchozích krajských volbách, a když jsem před těmi letošními dostal nabídku kandidovat do krajského zastupitelstva jako nestraník za TOP 09, tuto nabídku jsem s radostí přijal.

 

Dokážete odhadnout, jaké dopady v MS kraji bude mít koronavirové epidemie? 

Já osobně jsem přesvědčen o tom, že jakékoliv odhady, které by byly v tomto okamžiku vysloveny jsou jen věštěním z křišťálové koule, neboť v vůbec netušíme, jak se tato epidemie projeví v podzimních měsících, zda dojde či nedojde k opětovnému i třeba jen dílčímu vypnutí ekonomiky a jak se všechna přijatá opatření odrazí v ekonomice kraje. Současně jsem ale také přesvědčen o tom, že každé ohrožení je příležitostí. Příležitostí ke změně, která se v krizových letech prosazuje snáz, než v období blahobytu. V našem případě by to měla být změna, která by "přetaktovala" ekonomiku kraje. Jsem přesvědčen o tom, že obětí krize se ve finále stanou zejména ty firmy, které měly dlouhodobé problémy již před touto krizí a naopak firmy, které byly na počátku letošního roku v dobré kondici vyjdou z této krize posíleny, což by ve finále mělo být ku prospěchu celého kraje. 

 

Jaký důvod by měli mít do budoucna mladí lidé, aby neodcházeli z kraje za prací do jiných měst v ČR?  

Tím důvodem by měly být zejména dobré pracovní příležitosti, resp. pracovní příležitosti v perspektivních odvětvích, což do jisté míry souvisí s mou odpovědí na předchozí otázku. Na druhé straně bychom si neměli klást jen otázku, co bychom měli udělat proto, abychom udrželi mladé lidi v kraji, ale také otázku jak mladé lidi do našeho krásného kraje přilákat. I v tomto případě jsem přesvědčen o tom, že k tomuto kroku dojde pouze tehdy, pokud těmto lidem budou firmy působící v regionu nabízet zajímavé pracovní příležitosti v atraktivních odvětvích. Našim společným cílem by tedy mělo být to, abychom těmto firmám vytvořili podmínky, jež by je do našeho regionu nejen přilákaly, ale také je v tomto regionu dlouhodobě udržely.

 

 http://www.tuleja.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKÉTA ČUŘÍKOVÁ

KRAJSKÁ MANAŽERKA TOP 09 MSK

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zámecká 488/20
702 00 Ostrava

info@msl.top09.cz
telefon: +420 725219199

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Markéta Čuříková

Marketa.Curikova@top09.cz

telefon: +420 725219199

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme