Informace z Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje

24. 2. 2022

Na svém únorovém jednání se členové výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje seznámili s informacemi o výsledcích hodnocení dotačního titulu   „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022“. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu je ve výši 1.650.000,- Kč.

Celkem bylo přijato 28 žádosti přičemž 7 žádosti bylo stornováno z důvodu duplicitního podání. Hodnotilo se 21 žádosti s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 1.462.700,- Kč. Vyřazeno bylo pět žádosti z těchto důvodů: nesprávné formální náležitosti, neplatný formulář nákladového rozpočtu, překročení limitu v nákladech na spotřebu a jeden spolek byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě, což bylo v rozporu s podmínkami programu.

Udivuje mě, že zaměstnanci krajského úřadu bez upozornění žadatele přijímají žádost o dotaci, u které chybí podpis nebo přílohy jsou vyplněné na minuloročních formulářích, co pak vede k vyřazení těchto žádosti. Tak "friendly" úřad nejedná. Přičemž teprve na této schůzi člen výboru upozornil úředníky na to, že jeden spolek, který dle hodnocení splňoval všechny podmínky pro přidělení dotace, rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě je v likvidaci.

Po diskuzi výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje jednohlasně doporučil ke schválení zastupitelstvu kraje celkem 16 žádosti o finanční příspěvek organizacím realizujících aktivity ve prospěch národnostních menšin a zároveň doporučil uzavřít s těmito úspěšnými žadateli smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022. Celkový objem přidělených finančních prostředků činí 1.158.500,- Kč. Letos v rámci zmiňovaného programu nebylo přerozděleno 491.500,- Kč.

Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválil rovněž „Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2021.“, která byla zpracována na základě požadavku Úřadu vlády ČR.

 

Roman Strzondala

člen Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje

Štítky
Osobnosti: Roman Strzondala
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme