Informace z Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje

2. 6. 2021

Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje je etnicky a národnostně značně různorodé. Na jeho území žijí mimo osob s národností českou, moravskou či slezskou také obyvatelé hlásící se k národnosti bulharské, maďarské, německé, polské, romské, ruské, řecké, slovenské, ukrajinské a vietnamské. Mezi nejpočetnější národnostní menšiny žijící na území Moravskoslezského kraje patří menšina polská, slovenská a vietnamská.

Hlavní náplní činnosti Výboru pro národnostní menšiny je řešení problematiky národnostních menšin žijících na území našeho kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru k prosazování zájmů a potřeb všech národnostních menšin v Moravskoslezském kraji.

Výbor na svém únorovém jednání doporučil ke schválení zastupitelstvu kraje celkem 10 žádosti o finanční příspěvek organizacím realizujících aktivity ve prospěch národnostních menšin v rámci Dotačního programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje v celkové výši 714 000,- Kč. Účelem realizace tohoto dotačního programu je podpora činnosti zaměřených na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin.

Dubnové zasedání krajského výboru pro národnostní menšiny proběhlo na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě. Hostitelem výboru byla generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, která všem přítomným vysvětlila náplň činnosti ostravského konzulárního pracoviště Polské republiky.

Hlavním bodem tohoto výjezdního jednání bylo seznámit členy výboru s historií a aktivitami polské menšiny v našem kraji. Historii a aktivity PZKO (Polského kulturně-osvětového svazu v České republice) prezentovala jeho předsedkyně Helena Legowicz, činnost Kongresu Poláků a dějiny Poláků na Těšínském Slezsku popsal místopředseda Kongresu Poláků Józef Szymeczek.

Hostem jednání byl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

 

Roman Strzondala

člen Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme