Informace z jednání Legislativní komise rady kraje

9. 6. 2021

Na schůzi legislativní komise rady kraje dne 3.6. se její členové zabývali zejména změnou právní úpravy v oblasti stavebního řízení. Na základě prezentace právníka krajského úřadu s příslušnou specializací si mohli udělat obrázek o možných dopadech změn na praktické fungování úřadu a o souvisejícím přínosu pro občany. Za ty pozitivní lze považovat např. digitalizaci dokumentů v rámci stavebního řízení, vyjmutí drobných staveb z povolovacího řízení či zjednodušenou dokumentaci pro jednoduché stavby (vč. určitých RD).  Za ty negativní lze považovat např. nejasnosti v kompetencích jednotlivých článků nové organizační struktury, nedostatečně ošetřené protahování průběhu stavebního řízení „obstrukčními“ námitkami dotčených osob, či absence úpravy procesu digitalizace inženýrských sítí.  Právní úprava má vejít v účinnosti v polovině roku 2023.

Komise dále schválila Návrh nařízení kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION.

V závěru byli přítomní členové seznámeni se stavem projednávání návrhů zákonů uplatněných zastupitelstvem kraje v rámci zákonodárné iniciativy.

Petr Psotka,

advokát, předseda Legislativní komise rady kraje

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme