Demokracii i zemědělskou půdu je třeba chránit a pečovat o ně, patří k darům nejcennějším!

13. 9. 2021

Jsem šťastný, že mohu žít v demokratické společnosti se všemi jejími klady i nedostatky a zároveň si stále více uvědomuji, že demokracie je vzácný dar, o který je nutné  stále pečovat a chránit ho. Není to systém daný jednou provždy  a právě historie naší země  je dokladem  toho, jak lehce a často velmi nenápadně lze demokracii oklešťovat a následně o ni na dlouhá léta přijít  a jak dlouho trvá a jaké oběti stojí její obnovení. Současné skandální politické události by měly být pro zastánce svobody a demokracie jasným signálem a varováním, že národ, který se nepoučí z chyb ve své historii, bývá odsouzen prožít její tragédie znovu.

Chci, aby Čechy, Morava a Slezsko byly domovem vzdělaných, hrdých, sebevědomých a spokojených  lidí, domovem bez oligarchů, estébáků a různých samozvaných záchranců  nebo podobných ,,spasitelů“. Chci, abychom my i naše děti prožili šťastný a smysluplný život i v náročných letech, které naši zemi, stejně jako ostatní, nepochybně čekají. Je pro mne proto ctí, že mohu v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandidovat za koalici SPOLU, jejíž volební program považuji za rozumné východisko pro řešení nadcházejících problémů a záruku toho, že svoboda a demokracie jako dary z nejvzácnějších, budou nejenom zachovány, ale dále rozvíjeny.

Profesí jsem zemědělec a půdu vnímám jako nesmírné bohatství naší země. Toto bohatství nám bylo pouze svěřeno a vyžaduje ochranu a péči skutečných řádných hospodářů!  Proto usiluji a budu usilovat o to, abychom zemědělskou půdu předali budoucím generacím v tom nejlepším stavu a zabránili jejímu zneužívání a drancování v zájmu bezohledného zvyšování zisků mnohých nemorálních jednotlivců.

 

Slavomír Bača

kandidát TOP 09 do PSP ČR