Církevní restituce v prostředí dědictví komunistického atheismu a třídní závisti

Diskuse se zvrhla v závistné útoky

11. 6. 2012

7.6.2012 se konala na ČT1 v pořadu "Máte slovo", moderovaném M. Jílkovou, diskuse o církevních restitucích. Už moderátorka navodila atmosféru nepřátelskými otázkami, zda vůbec mají církve a především Katolická církev právo na restituce a vyrovnání a v takovém rozsahu. Slovo diskuse v tomto pořadu však nebylo na místě. Na místě by bylo spíše nazvat tento pořad pořadem nenávistných útoků, zášti, překřikování, demagogie a nezájmu o diskusi. Proti zastáncům principu, že co bylo ukradeno by už konečně mělo být vráceno, stáli atheističtí agitátoři z řad umělců, občanů i ČSSD. Za jejich postoje by se nemusel stydět ani vedoucí soudruh normalizačního VÚMLu. Těmto lidem vadí jakákoli možnost vrátit církvím cokoli, co by umožnilo alespoň trochu zmírnit zločiny komunistické diktatury, co by umožnilo církvím provozovat školy, vzdělávací zařízení, starat se o církevní objekty, o  mládež stejně jako o seniory, jednoduše spravovat svůj majetek a po státu již nic na provoz a aktivity církve nechtít. U oponentů církevní restituce chyběla jakákoli elementární rovina vnímání úlohy církví v  občanském životě. Hovořila z nich pouze zloba a závist. Argumentovali výhradně penězi. Člověka, jeho život, jeho duchovní podstatu a potřeby nezmínili.

Dědictví šíleného komunismu se stále připomíná. Tito lidé nemají ani potuchy, jak potencionálně nebezpečný je život bez morálky, bez desatera a zásad, která jsou po tisíciletí podstatou evropské kultury. Asi nevidí krizi dnešní atheistické společnosti a její následky. Dle jejich slov již není církev potřebná, už splnila své společenské poslání. Stejně demagogicky se vyjadřovali komunisté o  sedlácích, živnostnících, inteligenci a všech, kteří odmítali jejich demagogii. Tyto skupiny obyvatel se podle komunistů také přežili, likvidovali je proto na základě svých pouček. Dnešní oponenti církevních restitucí asi ideologicky vycházejí ze stejných myšlenkových schémat a zřejmě jim církve vadí, protože nejsou jako oni.

Po dvaceti letech od pádu komunismu, jako nemnozí v Evropě, nemáme smlouvu s  Vatikánem. Nebyli jsme se schopni s církvemi finančně vypořádat v době, kdy ještě byly zdroje z privatizací a jakákoli krize byla na hony vzdálena. Dnes v době nedostatku je to samozřejmě podstatně těžší. Můžeme také poděkovat vládám 90. let pod taktovkou ODS, které si na pravicovost jen hrály a nápravy křivd u církví neřešily. Snad se konečně nyní podaří církevní restituce dotáhnout do konce, není totiž na co čekat, časové i morální rezervy jsou vyčerpány.

Zdroj
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo/212563230800022-mate-slovo-s-m-jilkovou/

Tomáš Stejskal, předseda RV TOP 09 Ostrava
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme