Židlochovická hasičská stanice je znovu jako nová

10. 4. 2015

Požární stanice v Židlochovicích, která byla poničena přívalovými dešti a vichřicí v roce 2013, je kompletně zrekonstruovaná. Místní profesionální hasiči teď mají opět plnohodnotné zázemí.

Modernizace nevyhovující budovy probíhala ve dvou etapách. Už v roce 2013 se stanice dočkala kompletní výměny rozpadající se střechy, v loňském roce pak byla zahájena rekonstrukce stropu a navazujících stavebních úprav. Obě etapy rekonstrukce požární stanice podpořila Nadace ČEZ, která městu věnovala příspěvek v celkové výši 600 tisíc korun.

Od přívalových dešťů a vichřice, které postihly město v roce 2013, nedisponovali židlochovičtí hasiči vhodným prostorem pro své zázemí, což nepříznivě ovlivňovalo jejich každodenní práci. „Do podkroví zatékalo, nosné konstrukce rozpraskaly a hrozilo zborcení celé střechy. Naši profesionální hasiči se museli přemístit do provizorních prostor, což samozřejmě negativně ovlivnilo jejich výkon práce. Věděli jsme, že je nutné jejich zhoršené podmínky začít okamžitě řešit,“ řekl starosta Židlochovic Jan Vitula.

První etapa rekonstrukce hasičské stanice spočívala v kompletní opravě zničené střechy. Při její realizaci však byla zjištěna rozsáhlejší poškození a nevyhovující stav vodorovné konstrukce, kterou bylo bezpodmínečně nutné opravit. V roce 2014 proto město se stavebními pracemi pokračovalo dál. „Jsem rád, že po dvouletých stavebních úpravách konečně disponujeme vhodným místem pro kvalitní zázemí našich hasičů. Ti tak naplno mohou pokračovat ve své důležité práci, v rámci které pomáhají a zasahují při zhruba 400 událostech v Jihomoravském kraji ročně,“ dodal Jan Vitula. Budovu kromě profesionálních hasičských jednotek Jihomoravského kraje využívají také místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, Bezpečnostní rada i Krizový štáb ORP.

Obě etapy rekonstrukce požární stanice židlochovických hasičů podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů. „Hasiči hrají důležitou roli v zajišťování bezpečnosti obyvatel. A v Židlochovicích hrozilo, že kvůli špatnému technickému zázemí nebudou moci vykonávat svou službu tak, jak se od nich očekává. Jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět k tomu, že jednotky tohoto výkonného záchranného sboru ve své činnosti pokračují v plném rozsahu,“ uvedla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

zdroj: listjm.cz, 10.4.2015

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme