Vitula: Židlochovice jsou pohodovým místem pro život

30. 4. 2015

Město se pyšní řadou krásných památek, krásnou přírodou a také dobrým zázemím – jsou zde školy, obchody i dopravní napojení 

Až jižně od Brna vystoupáte na kopec Výhon, na jaře pokrytý rozkvetlými stromy, a zdoláte Akátovou věž, rozprostře se pod vámi malebné městečko Židlochovice, jemuž jižní poloha dává výborné podmínky pro pěstování vinné révy a meruněk. 
V pohodlné dojezdové vzdálenosti od Brna najdete na jednom místě všechny typy škol, od mateřské až po víceleté gymnázium. Nechybí ani zdravotní středisko, sokolovna, orlovna a v nově zrekonstruovaných prostorách Hasičský záchranný sbor. Vletošním roce byla znovu otevřena knihovna, která se nyní nachází v jednom z architektonických klenotů města, Robertově vile, kulturní památce z 30. let 19. století. Centrálnímu náměstí vévodí stará historická radnice, turisté zde však naleznou i celou řadu dalších pamětihodností, například barokní zámek, kostel Povýšení sv. Kříže a v areálu bývalého cukrovaru zázemí pro různé sportovní aktivity. O Židlochovicích a životě v nich přinášíme rozhovor se starostou města Ing. Janem Vitulou. 

* Můžete prozradit, jak o městě přemýšlí starosta Ing. Jan Vitula? 

Židlochovice jsou opravdu moc příjemným místem pro život. Nachází se v sympatické blízkosti Brna, jižní poloha jim dává velké množství slunečních paprsků, protéká tudy řeka a leží pod Výhonem. Unikátní kombinace, už jen proto, že při pohledu směrem dolů od Brna kopců moc nenajdeme. 

* Město má tři a půl tisíce obyvatel. Jak se vám jeví zdejší podmínky pro běžné žití? 

Přestože už v roce 1873 byly listinou císaře Františka Josefa I. povýšeny na město, jsou Židlochovice z mého pohledu spíše obcí. Proč? Mohou za to jisté příjemné charakteristické prvky. Především to, že na rozdíl od velkých měst, kde se lidé příliš neznají a nezapojují se do společenských nebo komunitních akcí, u nás v Židlochovicích právě toto funguje velmi dobře. Obrovskou přidanou hodnotou je pak existence řady spolků, jejichž působení vytváří pozitivní atmosféru pro občanský život. Nezištná angažovanost a ochota je v dnešní době velice vzácná a já osobně si toho velmi cením. 

Židlochovice budoucí 

* Jakými směry povedou další cesty města? 

Věřím, že do budoucna zůstaneme místem, kde lidé rádi bydlí. Židlochovice jsou hezké a příjemné město pro život a jsou tak dobrou volbou při hledání nového bydlení. Jsem rád, že jsme nepřipustili živelný rozvoj, který v řadě obcí přinesl problémy s integrací nově vzniklých čtvrtí. Naštěstí se nám podařilo výstavbu korigovat a udržet v rozumných mezích, když jsme se nepustili do další masivní výstavby rodinných domů a bytů. Ve výsledku, díky rozsahu katastru a omezeným možnostem stavět, jelikož jich tady není mnoho, se nemovitosti výrazně zhodnocují a ceny jdou nahoru. To je pro místní občany vlastnící nemovitost určitě pozitivní. 

* V posledních letech se potýká celá Česká republika s opakujícími se povodněmi. Také Židlochovice jsou jedním z míst, které byly na seznamu ohrožených oblastí. Svým způsobem to pak může určitě výrazně ovlivnit právě poptávku po stavebních místech. Jaká je situace dnes? 

Před dvaceti lety byla celá pravobřežní strana Židlochovic v záplavovém území. Situace dnes je však už daleko lepší. V roce 1998 jsme začali s postupnou výstavbou protipovodňových hrázek a celá zmíněná lokalita byla vyjmuta ze záplavového území. Dnes je tedy možné i na pravé straně řeky Svratky stavět bez problémů. 

Školství 

* Rozvoj a další směr města se určitě ve velké míře odvíjí od stále se zvyšujícího nárůstu obyvatelstva. Tento trend s sebou jistě přináší další problémy, například s nedostatkem míst ve školkách, školách a podobně. Jak se daří tuto situaci řešit v Židlochovicích? 

Zvyšující se počet obyvatel nás už v předešlých letech dovedl k postupnému rozšiřování mateřinky a dnes řešíme rozšíření kapacity základní školy. Z dotací se nám podařilo získat 35 milionů korun, což pomůže vyřešit tento problém, a to nejpozději do poloviny roku 2017. Dostavbou stávající budovy zvýšíme kapacitu žáků z dosavadních 650 až na 900 míst. Je ovšem třeba vnímat, že se jedná o školu střediskovou, kam se sjíždějí i děti z okolních obcí. 

* Problémy s nárůstem dětí se daří operativně řešit. Má vedení města v úmyslu podnikat nějaké další kroky například ke zvyšování kvality výuky a úrovně vzdělanosti? 

Snažím se, aby rada města kladla na rozvoj školství velký důraz. Dle mého je to oblast, která je stěžejní, protože o tom, jak naše společnost bude vypadat, se rozhoduje z velké míry právě ve školách. Proto připravujeme program, který s přispěním finančních prostředků povede ke zvýšení motivace žáků a zlepšení kvality výukového prostředí jak pro studenty, tak i pro pedagogický sbor. Rovněž přítomnost víceletého gymnázia hovoří ve prospěch města. To se však před časem ocitlo na seznamu škol, které měly být při optimalizaci zrušeny. Nakonec vše i za vydatné podpory vedení města dobře dopadlo a gymnázium v Židlochovicích zůstává. Také z toho důvodu jsme do programu podpory rozvoje školství ve městě zahrnuli i tuto školu, přestože zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Podpora primárně spočívá v zajištění dodatečných prostředků od zřizovatele na dobudování hřiště přímo u budovy a zlepšení technického vybavení školy. Druhou částí jsou prostředky uvolněné z městského rozpočtu na již zmíněnou motivaci žáků a kantorů, a dále na větší zaměření výuky na technické a přírodní vědy. V praxi to znamená, že by se žáci měli více dostat do kontaktu s vysokými školami. Aktuálně domlouváme spolupráci s Masarykovou univerzitou a regionálními organizacemi z oblasti vědy a výzkumu. To by mělo školu výrazně zatraktivnit. 

Dopravní dostupnost 

* Židlochovice leží v blízkosti Brna. Tam jezdí velká část místních za prací. Je stávající dopravní systém dostačující? 

V obcích našeho typu obyvatelé hodně využívají individuální automobilovou dopravu, což s sebou nese velké nároky na parkovací plochy ve městě, které prostě nejsou. Z toho důvodu by bylo vhodné najít způsob, jak omezit další zvyšovaní počtu osobních aut. Tady by však byla potřeba i jistá zainteresovanost státu, která by zajistila posun lidí zpět k veřejné dopravě. U nás se snažíme nabídnout lidem jinou, komfortnější alternativu cestování. Tu vidíme v obnovení krátké železniční tratě, která byla historicky pojítkem k hlavnímu tahu Břeclav–Brno. Dnes mohu s radostí říci, že se nám podařilo prosadit železniční stanici do integrované územní strategie města Brna, a pokud vše dobře dopadne, můžeme se v horizontu pěti až šesti let opět těšit z vlakové dopravy, což by pro místní občany znamenalo velmi rychlou dostupnost do centra Brna. Grafikon je navíc již nyní postaven tak, že se počítá zhruba s dvacetiminutovým intervalem ve špičkách, a to je poměrně slušná obslužnost. Vlakové spojení by prospělo také zvýšení atraktivnosti města ze strany turistů. 

* Jaké jsou vaše další představy v souvislosti s architektonickým rozvojem města? 

Architektonická podoba budoucích Židlochovic není záležitost jednoho či dvou volebních období, ale jde o zodpovědný závazek na mnoho let dopředu. Abychom nedělali nekoncepční kroky, oslovili jsme několik architektů se zadáním řešení širšího území. To obsahuje vznik nové vycházkové cesty po nábřeží těsně kolem řeky a na ni volně navazující trasy kolem dalších pamětihodností. Židlochovice mají totiž celou řadu významných památek, ať je to zámek, který vnímají všichni, nebo méně známá stará zvonice, barokní kostel a také takzvaný Švestkův dům, pod nímž, jak jsem se teprve nedávno dozvěděl, jsou jedny z největších renesančních sklepů, které nemají v republice konkurenci. 

Investiční priority 

* Co je pro vás v současné době největší prioritou? 

Dostavba školy. Jak jsem již zmiňoval, podařilo se nám na ni zajistit dotaci, a tak máme na další dva roky jasno, do čeho se bude hlavně investovat. Z MŠMT dostaneme 35 milionů korun, ale k tomu musí město doplatit dalších 15 milionů. Při rozpočtu, který máme k dispozici, půjde o největší a nejrozsáhlejší investice v následujícím období. Samozřejmě je tu celá řada drobnějších věcí, konkrétně třeba ona zmiňovaná výstavba stezky na břehu Svratky, která není tak finančně nákladná a přitom by mohla výrazně zpříjemnit prostor, což jistě ocení jak turisté, tak zejména židlochovičtí občané. A to je hlavní. 

Milena Moudrá

Brněnský deník, 30.4.2015, str. 62

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme