Vitula: Touhu po poznání je nutno v dětech probouzet již od mateřské školy

7. 9. 2015

Začíná nový školní rok. Jak si školství v Židlochovicích podle Vás kvalitativně stojí?

Na to, že jsou Židlochovice malé město, máme k dispozici kvalitní strukturu škol: mateřskou, základní, gymnázium a v neposlední řadě základní uměleckou školu. Všichni určitě víme, jak je dobře, že židlochovické děti, které mají zájem o vzdělání, mají až do osmnácti let v naší obci k dispozici velmi kvalitní školní systém. Důležité je si uvědomit, že zatímco město je zřizovatelem mateřské a základní školy, židlochovické gymnázium a ZUŠ jsou financovány Jihomoravským krajem. Aby bylo ale správně rozuměno: ve všech školách kraj nebo obec hradí jen provozní náklady, mzdy na veškeré školství poskytuje ministerstvo. Dlužno říci, že město Židlochovice se doposud staralo především o materiální a technické vybavení ZŠ a MŠ, to se ale doufám brzy změní.

Rozumím tomu správně, že chcete investovat v židlochovickém školství více do kvality a obsahu výuky?

Vidím před námi dva hlavní úkoly. Tím prvním je dostavba nového křídla základní školy. Tato část bude stát za stávajícím pomníkem obětem druhé světové války a půjde o nízkoenergetickou budovu té nejvyšší kvality. Vybudování bude stát 50 milionů a my jsme na ni získali dotaci ve výši 35 milionů korun. Jako mnohem podstatnější a hodnotnější ovšem vidím investici do systému výuky, do učitelů samotných, talentovaných studentů a přirozeně i do rizikových skupin. Postavit novou budovu je jistě dobré, ale mnohém důležitější jsou znalosti a poznání, které si děti ze školy odnáší do života. A k tomu potřebujeme spokojený učitelský sbor i aktivní rodiče se zájmem o školní dění.

To zní samozřejmě dobře. Můžete ale uvést nějaké konkrétní příklady?

Město začne klást větší důraz na spolupráci městské knihovny se základní školou nebo se budeme snažit o úzkou provázanost všech školských zařízení v Židlochovicích. Například je obecně známo, že rozvoj hudebního vzdělání má hluboký vliv na matematické dovednosti. Tyto spojnice je důležité hledat. V rámci výuky na základní škole bychom rádi nadstandardně přispěli na asistenty pedagogů a dále upřeli pozornost na návrat dětí ke čtení. V případě popularizace čtení jsme se již domluvili s paní ředitelkou základní školy na zavedení nového typu čtenářských kroužků. Již od svého působení na ministerstvu školství jsem hluboce přesvědčen, že děti, které se nenaučí dobře číst v první a druhé třídě, jsou do budoucna hendikepovány, protože správné přečtení a rychlé pochopení slovního zadání je klíčem ke všem ostatním předmětům. Proto si myslím, že tuto elementární problematiku je důležité neustále znovu připomínat. Touhu po poznání je nutno v dětech probouzet již od mateřské školy, to je jasné.

Již jste zmiňoval, že gymnázium a ZUŠ nejsou podřízeny městu, ale kraji. Jak chcete z pozice starosty města usilovat o vzájemnou spolupráci?

Samozřejmě jako jihomoravský zastupitel se snažím ovlivnit rozpočet a existenční podmínky obou institucí tak, aby byla umožněna co nejlepší výuka žáků. Nad tento rámec jsem se například se zástupci gymnázia dohodl na novém motivačním systému pro studenty, který město Židlochovice finančně zaštítí. Jak jsem již říkal, spolupráci gymnázia, základní školy a ZUŠ považuji za mimořádně důležitou, děláme to přeci především pro naše děti.

Nastínil jste tu celou řadu plánovaných změn. Jaký vidíte před sebou časový horizont pro jejich realizaci?

Mám neskromné přání, aby židlochovické školy patřily během dvou nejbližších volebních období, tedy asi osmi let, mezi nejlepší v kraji!

Chcete něco vzkázat do nového školního roku?

Přeji dětem, aby je škola bavila. Rodičům, aby všechno dobře a v klidu snášeli. A kantorům bych rád vzkázal, že město si velmi váží jejich náročné práce. Jsem osobně připraven udělat skutečně mnoho pro jejich podporu.

doc. Mgr. Petr Francán, předseda Mediální komise

Židlochovický zpravodaj, 09/15

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme