TOP 09: Zbourat Židenickou smuteční síň je barbarství

19. 10. 2011

TOP 09 zásadně nesouhlasí s bouráním smuteční síně. „Mohou následovat dva možné scénáře. První počítá s likvidací stávající smuteční síně a stavbou nové, ale tato varianta se výrazně prodraží oproti případné rekonstrukci. Druhá varianta nese s sebou velké riziko, kdy v Brně by tak zůstala pouze jedna smuteční síň na ústředním hřbitově pro potřebu smutečních obřadů brněnských občanů a židenický hřbitov přijde trvale o smuteční síň. Již nyní je kapacita smuteční síně na ústředním hřbitově takřka vyčerpána a v případě její rekonstrukce či poruchy by město nemělo žádnou důstojnou náhradu,“ uvedl MUDr. Libor Vyskočil zastupitel ZMB za TOP 09.

„Je důležité, aby občané měli možnost výběru. Každému nemusí vyhovovat obřad na ústředním hřbitově. Smuteční síň v Židenicích je navíc nejen velmi dobře situovaná v rámci města s výborným dopravním napojením na městský okruh, ale má i dostatečnou kapacitu k parkování a v neposlední řadě se jedná o velmi významnou památku brněnské architektury,“ dodal Vyskočil.

„Cenu rekonstrukce 32 miliónů, kterou vedení města uvádí, je zcela neadekvátní. Do dnešního dne nebyl nikdo schopen věrohodně doložit, jak k tomuto číslu dospěli. Domníváme se, že tento odhad je hrubě nepřesný. Byli jsme se podívat na místě, abychom si ověřili, v jakém skutečném stavu je síň a budova. Podle našeho názoru lze smuteční síň zprovoznit s reálnou cenou opravy za polovinu uváděné částky. Navíc se jedná o architektonicky hodnotnou budovu významného brněnského architekta prof. Ivana Rullera, autora takových staveb jako je Ingstav či Rondo. Zbytečná likvidace kvalitní architektury, je prostě barbarství. Paradoxem je, že nový územní plán počítá s dvojnásobným zvětšením plochy Židenického hřbitova,“ uvedl Ing. Petr Kunc (TOP 09).

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme