Rozhledna na Bílé Hoře, či tramvaj na Gajdošově...

7. 2. 2011

V současné době probíhá projednání konceptu nového Územního plánu města Brna (ÚP). Ten zjednodušeně řešeno definuje využití ploch na daném území. Bohužel je proces schvalování ÚP i orientace v něm dost složitá a nepřehledná. Proto se vám, obyvatelům naší městské části, budeme snažit poradit kde získat informace, jak je správně vyhodnotit a kde nebo jakým způsobem případně vznést námitky či připomínky. Koncept nového ÚP řeší rozvoj města ve 3 variantách (V1,V2,V3).

 1. Ulice Gajdošova – městská třída s tramvají nebo velký městský okruh (VMO)

  V1 uvažuje s vybudováním městské třídy ze stávajícího VMO na ulici Gajdošova. Městská třída by měla mj. zahrnovat tramvajové spojení mezi Starou osadou a ulicí Táborskou. V2 řeší danou lokalitu taktéž městskou třídou, ale bez tramvaje, V3 však ponechává stávající VMO.

  TOP 09 Židenice bude prosazovat, aby do všech variant byla zahrnuta městská třída a tramvaj – bez VMO.

 2. Blok mezi ulicemi Kuklenská –Geislerova-Táborská - Neklanova

  Ve všech verzích je navržena přestavba nízkých rodinných domů na areál s lehkou výrobou, přístupný z ulice Kuklenská, což ve své podstatě znamená, že stávající objekty určené k bydlení už nebude možné rozšířit či rekonstruovat pro bydlení. Nově by byla možná pouze lehká výroba areálového typu. Ta zahrnuje objekty pro výrobu (včetně zemědělských a lesních) a případně skladování.

  TOP 09 Židenice bude prosazovat, aby všech variantách byly navrženy plochy, které umožňují zachovat či rozšířit stávající obytné budovy, polikliniku Kuklenská a případně realizovat propojení ulic Uzavřená, Neklanova a Kuklenská.

 3. Nové náměstí v místě restaurace U Malchrů

  V2 a V3 uvažuje o vybudování nového náměstí před Dělnickým domem. Náměstí by zahrnovalo i objekt restaurace U Malchrů. V1 pak doplňuje náměstí o park zahrnující blok cca 20 domů na ulici Táborská 6 - 30 a Vančurova 1-17. Tento návrh v podstatě uvažuje s demolicí výše uvedených domů.

  TOP 09 Židenice bude prosazovat veřejnou diskuzi na téma umístění nového náměstí na úkor stávajících rodinných domů a stávající restaurace.

 4. Lesopark Bílá hora

  Nový ÚP uvažuje s Bílou horou jako plochou městské zeleně s chráněným výhledem na město Brno z místa památníku Hybeše. V části směrem ke spalovně je nově území navrženo jako krajinná zeleň.

  TOP 09 Židenice doufá, že se jí podaří přesvědčit současné vedení radnice o nutnosti vypsat na tuto lokalitu řádnou architektonickou a ideovou soutěž. Součástí revitalizace parku by měla být i nová rozhledna, což ještě podtrhuje nutnost oslovit architekty, vždyť nová rozhledna se může stát ikonou Židenic. Proto bychom do plánu revitalizace rádi zapojili i studenty z fakulty architektury či stavební fakulty, jejich nápady pak mohou být vodítko pro zadání veřejné architektonické soutěže.

 5. Park a sportoviště za Hlubnou (REVAP)

  V2 a V3 uvažují s vybudováním sportoviště u řeky Svitavy za stávající budovou bývalé Hlubny (dnes REVAP). Sportoviště by navazovalo na hřiště při ulici Pastrnkova. V1 uvažuje na dané ploše městskou zeleň, čili park.

  TOP 09 Židenice bude prosazovat vznik sportoviště nebo parku na úkor výrobních areálů.

 6. Areál bývalého Mezu mezi ulicemi Krokova a Filipínského

  V1 a V3 uvažují v dané lokalitě s komerční zástavbou, V2 uvažuje změnu z těžké na lehkou výrobu.

  TOP 09 Židenice bude prosazovat přestavbu dané lokality pro komerční účely, tj. bytové domy a prodejny, protože bude železniční val po dostavbě ŽUB uvolněn pro volnočasové aktivity.

Autor: Ing. Petr Kunc a Ing. Jan Kocmánek