Válek: Univerzitní nemocnice se nemohou stále spoléhat na stát

19. 5. 2017

Univerzitní nemocnice se nemohou donekonečna spoléhat na stát, který je bude opakovaně zbavovat dluhů. Tuto změnu i další by měl přinést zákon o tzv. univerzitních nemocnicích, v němž je ale řada nepřesností, které přinesou problémy, říká profesor Vlastimil Válek (TOP 09), předseda Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V návrhu je nespočet zásadních chyb a nepřesností, které, pokud je to vůbec možné, je třeba urychleně napravit. Problémy se týkají zejména stability univerzitních nemocnic a spolupráce mezi nemocnicí a univerzitou. „V první řadě je nezbytné, aby bylo možné univerzitní nemocnici zřídit nebo zrušit pouze na základě zákona. Dále je třeba nemocnice uchránit před morálním hazardem a odstranit totální garanci státu, aby se znovu a znovu neopakovalo jejich oddlužování. Stát by měl tak konečně jasno, že bude-li hrozit finanční propad více nemocnic, musí změnit úhradovou vyhlášku nebo systém financování zdravotnictví, a ne záplatovat nemocniční hospodaření,“ varuje Vlastimil Válek a zároveň dodává, že univerzitní nemocnice musí poskytovat dostatečně široké spektrum zdravotnických služeb, aby v ní mohla probíhat praktická výuka lékařů a zdravotníků. To je dáno logikou úzké spolupráce s lékařskými fakultami, aktuální verze návrhu ale na nic takového nemyslí. „Tomu by se dalo napomoci zapojením zdravotních pojišťoven. Na úzkou spolupráci navazuje i společné užívání majetku, určeného pro využití fakulty a nemocnice v rámci výuky i klinické praxe – např. zkumavky, pipety, počítače, mikroskopy a podobně. Není ekonomické, aby se tyto věci nakupovaly nadvakrát,“ navrhuje Vlastimil Válek.

Univerzitní nemocnice, byť s různými názvy, jsou ve většině západních zemí včetně USA subjekty, které se zabývají jednak specializovanou či centrovou léčbou, ale ve stejné míře výukou, a to jak budoucích lékařů, tak zdravotníků nelékařských profesí. „Univerzitní nemocnice zkrátka představují celek pro co nejužší spolupráci mezi lékařskými a zdravotnickými fakultami, což je velmi správně. Zákon, který je nyní v parlamentu, je psán opravdu velmi horkou jehlou a je to jeden z méně kvalitních zákonů týkající se zdravotnictví za posledních 20 let,“ uzavírá Vlastimil Válek. 

Andrea Smolková, krajská manažerka TOP 09 JMK

V Brně dne 19. května 2017

Štítky