Krajští radní zvolení 27.4.2017

28. 4. 2017

Dne 27.4.2017 byli na mimořádném zastupitelstvu jihočeského kraje zvolení 3 radní z klubu PRO JIŽNÍ ČECHY:

Josef Knot (TOP 09), Jiří Švec (STAN) a Ivo Moravec (HOPB).

Josef Knot byl zvolen 1. náměstkem hejtmana, v jeho kompetenci bude:

-           investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje

-           příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů

-           správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních             společností

-           podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP

-           podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů

-           podpora hospodářsky slabých oblastí

-           územní plánování (jen samosprávné úkony)

-           přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Jiří Švec jako uvolněný radní pro dopravu bude mít v kompetenci:

-           doprava a dopravní obslužnost (JIKORD)

-           správu komunikací

-           přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Josef Knot, Ivo Moravec, Jiří Švec

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme