Průmyslová zóna láká investory

16. 10. 2013

Písek se může těšit na investici, která přinese i pracovní místa. „Na vedení města se obrátila společnost JIRI MODELS, která má zájem o pozemky ležící na okraji severní průmyslové zóny Města Písku umístěné v lokalitě Velké pole. Chtěla by zde vystavět nový výrobní a skladový areál. Práci by v novém závodě mohlo najít 50 až 70 zaměstnanců. Výhodou je, že se jedná o naši píseckou firmu, která má vazby na region,“ zdůraznil místostarosta města Písek Josef Knot (TOP 09).
Regionální aspekt investice potvrzuje i výkonný  ředitel  JIRI MODELS, a.s., Ing. Robert Žofka: „K realizaci našeho záměru jsme si po několika kolech jednání s místostarostou města Písek JUDr. Josefem Knotem a panem Ing. Petrem Matouškem vybrali jako písečtí patrioti lokalitu Průmyslové zóny Písek. Náš region zároveň disponuje dostatkem kvalifikované pracovní síly,“ sdělil ředitel společnosti.
Podle Roberta Žofky je pro Písek investice domácí společnosti ve porovnání se zahraniční výraznou výhodou: „Ve srovnání se zahraničními subjekty, které mohou čerpat další různá zvýhodnění  či pobídky v podobě např. daňových prázdnin, si troufáme tvrdit, že při velikosti této investice v domácím prostředí nehrozí, na rozdíl od firem zahraničních vlastníků, přesun místa našeho podnikání do jiné lokality  či státu,“ vysvětlil Robert Žofka.
Firma JIRI MODELS, a.s., dlouhodobě sídlí v Písku a podniká na trhu s nakladatelskou činností pro děti, plastovými a papírovými hračkami, omalovánkami apod., které z části vyrábí a distribuuje do maloobchodní sítě. „Více než 13 let spolupracujeme na mezinárodní úrovni se společností Walt Disney. Na našich výrobcích se objevuje postavička Krtka, kterou se snažíme prezentovat i v zahraničí a v posledních letech do našeho portfolia přibyla i oblíbená Hello Kitty. Klíčovými teritorii je pro nás především  Česká republika a Slovensko, ale svou obchodní politiku zaměřujeme také na Maďarsko a Polsko. V posledních dvou letech se účastníme jako aktivní vystavovatel nejvýznamnějších mezinárodních výstav ve svém oboru v Německu, Hong Kongu a Číně,“ přibližuje aktivity společnosti Robert Žofka a dodává: „V současné době se společnosti daří a úspěšně expanduje. Dosavadní sídlo firmy v ulici K Lipám již neumožňuje další rozvoj, a proto společnost oslovila vedení města Písek s projektem výstavby nového areálu v průmyslové zóně Města Písku.“
Hodnota celkové předpokládané investice přesahuje 100 miliónů korun. Konkrétně má společnost zájem o dvě parcely. „Společnost chce od města odkoupit pozemek číslo parcely 2611/1 o výměře 16625 m² a část pozemku číslo parcely 2608/1 o výměře cca 5512 m² za celkovou částku 3 351 225 korun.  Dle znaleckého posudku činí výsledná cena pozemků 2 464 490 korun. Zároveň však společnost žádá součinnost města při přípravě těchto pozemků.,“ dodává Josef Knot.
Bez této pomoci ze strany města nemůže podle Roberta Žofky jeho společnost investici realizovat. Připomíná přitom právě macešský přístup státu k domácím firmám, kterým – na rozdíl od zahraničních investic – nenabízí zvýhodnění a pobídky: „Věříme ve významnou pomoc města domácímu subjektu. Bez dané podpory nejsme schopni uvedený projekt na Písecku realizovat.“  Daná lokalita totiž vlivem horší kvality pozemků vyžaduje nemalé startovní investice především do oblasti terénních úprav. „Jedná se o ochranné pásmo rozvodny omezující výstavbu, vodovodní řad křižující pozemek, část pozemku se nachází v nivě potoka a je zamokřená a v neposlední řadě jde o svažitost pozemku, což si vyžádá náklady na jeho vyrovnání,“ vypočítává některé negativní aspekty Robert Žofka.
Na druhou stranu má daná lokalita i nesporné výhody.  „Zadáním pro návrh řešení byl požadavek vytvoření nového závodu pro univerzální využití budoucího areálu pro lehkou výrobu, montáže a skladování doplněné administrativní budovou a zázemím pro zaměstnance. Výstavba dosáhne celkové plochy 4 500 – 5 000 m². Zároveň musí být celý areál dobře dopravně obslužný převážně kamiony a musí mít i vhodné dopravní napojení. Tyto pozemky jsou dopravně přístupně jak z Písku Pražskou a Průmyslovou ulicí, tak po mimoúrovňovém sjezdu z E49 u Jenšovského rybníka zpět po Průmyslové ulici. Dalším plus je i záměr České pošty vystavět zde nové balíkové centrum. Právě s poštou úzce spolupracujeme,“ vypočítal důvody Robert Žofka.
Pomyslnou vhozenou rukavici nyní zvednou orgány města. „Celý záměr předložíme do majetkoprávní komise k posouzení. Zastupitelstvo města by mělo o tomto projektu jednat v listopadu,“ uzavřel Josef Knot.


                        
Josef Knot (TOP 09)
místostarosta města Písek

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme