Nejen k Budějicům cesta, ale že je ouzká…

8. 10. 2013

Při současném mediálním zájmu o problémy dostavby D3 na jihu Čech se trochu pozapomíná na neméně významnou dopravní stavbu, která spojuje s Prahou Písek, Strakonice a přes komunikaci I/20 i České Budějovice: R4. Tato komunikace zároveň slouží i jako mezinárodní spojení s Německem přes přechod Strážný. Její dostavba pomůže oddělit místní a tranzitní dopravu a tím diverzifikovat zátěžové dopravní proudy, zároveň systém mimoúrovních křížení a křižovatek přinese i větší bezpečnost. Pro celý region tato dopravní tepna znamená rychlejší přepravu mezi jednotlivými aglomeracemi na jihu Čech a Prahou, to na jih Čech přiláká investice, lepší dopravní spojení zvýší turistickou atraktivitu regionu a v neposlední řadě R4 může usnadnit pracovní mobilitu. A nemá smysl ani dodávat, že dostavba je významnou pracovní příležitostí.
Komunikace R4 má již úplnou projektovou dokumentaci na celou část Jihočeského kraje a v současné době zbývá z naplánované trasy, jejíž výstavba začala již v roce 1969, dobudovat úseky Lety - Čimelice, Čimelice – Mirotice, Milín - Lety a vyřešení problémů diskutovaného sjezdu a nájezdu na Mirotice ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
V současné době běží územní řízení na úsek „R4 Mirotice, rozšíření“, to však není dosud vydané. Není proto možné říci, kdy se začne s úpravami. V nejbližší době je možné zahájit pouze výstavbu úseku „R4 Lety – Čimelice“. Vše je ale bohužel závislé na přidělení finančních prostředků. Přitom v lokalitě zamýšlené výstavby letské křižovatky došlo k vyvlastnění majetků. Rozhodnutí má však platnost pouze tři roky, a když nezačneme stavět, propadne a vrátíme se tak na začátek celého dlouhého administrativního procesu. A čas neúnosně běží.
V současné době, kdy Česká republika potřebuje čerpat evropské dotační prostředky a reálně hrozí, že jejich nemalou část vrátí do Bruselu, přitom další rozpočtovací období už rozhodně nebude pro Česko tak štědré, je na místě uvolnit prostředky na projekty, které reálně pomohou české ekonomice a jsou navíc projektově připravené. Je nutné zasadit se o obnovení komunikace mezi SFDI (statní fond dopravní infrastruktury), ŘSD a zástupci Jihočeského kraje na pokračování výstavby.


JUDr. Josef Knot, MBA
Místopředseda krajské organizace TOP 09
Místostarosta města Písek
Kandidát na poslance

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme