× Pohněme s tím. Společně!

Knot: Matematický model vodárenské sítě umí (nejen) šetřit vodu

10. 10. 2017

Město Písek pro svou vodárenskou síť v současnosti využívá ve zkušebním provozu nový systém, který kontroluje automaticky a on-line rychlost proudění a tlakový poměr vody v potrubí a tím optimalizuje její ztráty. Matematický model vodárenské sítě města s automatizovaným systémem kontroly a aktualizace dat dodala firma DHI a. s. za 2,5 milionu korun bez DPH. Je to další konkrétní opatření v rámci konceptu Smart City.

„Jde o software, který slouží majitelům, správcům a provozovatelům vodohospodářské infrastruktury například tím, že pomáhá modelovat a vyhodnocovat situace, které mohou nastat ve vodovodním řadu,“ vysvětluje Josef Knot, místostarosta města. „Systém on-line poskytuje informace o stavu potrubí, aktuálních dodávkách vody, stavu čerpadel, jakosti vody, koncentraci chemických látek a podobně. Využití najde také při projektování nových vodovodů, rozšiřování kapacity stávajících rozvodů, napojování nových odběratelů či provozování a řízení vodovodního systému.“

V rámci koncepce Smart City bude systém propojen s novou úpravnou vody, která se v současnosti buduje na Hradišti.

Systém ON-LINE funguje automatizovaně a na základě porovnání vypočítaných a měřených výsledků poskytuje informace o mimořádných událostech a anomáliích v provozu, slouží pro indikaci neoprávněných manipulací v síti, informuje o možných poruchách a únicích vody. Podle propočtů by díky systému například měla být ušetřena 2 až 3 procenta „ztracené“ vody z potrubí, což je úspora 30 milionů litrů vody ročně,“ říká Roman Honzík, vedoucí Vodohospodářské správy Písek. „Velký důraz je kladen na neustálou aktualizaci modelu z datových zdrojů. To umožňuje, že je vždy k dispozici aktuální model pro další analýzy. Navíc systém ON-LINE provádí automatizovaně výpočet každých 10 minut a výsledky poskytují velice cenné informace o aktuálním provozním stavu vodovodní sítě,“ dodává Roman Honzík.

V souvislosti s tím jsou nyní také v městských objektech nahrazovány původní vodoměry za modernější, dálkově odečitatelné. „Při jejich propojení se systémem bude možné sledovat okamžitou spotřebu vody a zachytit případnou havárii nejen v síti, ale i přímo v domácnostech,“ doplňuje místostarosta Josef Knot.

Parlamentní listy, autor PV

ŠTÍTKY

Volby:
2017 poslanecká sněmovna - Jihočeský - 4. Josef Knot

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ

Lannova 2
370 01 České Budějovice

info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Milena Kothbauerová

Milena.Kothbauerova@top09.cz

telefon: +420 734440735

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme