Knot: Elektromobilem z Písku až do Deggendorfu

18. 4. 2016

Ne náhodou hostila konferenci „Smart Cities: cesta k udržitelnému rozvoji měst“, pořádanou v rámci setkání zemí Visegradské skupiny, právě Ostrava, potažmo Moravskoslezský kraj.

„Ostrava a Moravskoslezský kraj patří v ČR v prosazování myšlenky „chytrých“ měst a regionů k průkopníkům. Město Ostrava je taktéž jedním z mála českých měst, která přistoupila k Paktu starostů a primátorů, a dalším evropským iniciativám se shodnými cíli, zejména omezení emisí CO2 do ovzduší,“ vysvětlil Josef Knot, místostarosta města Písek, které taktéž patří mezi Smart City, navíc je díky své ucelené koncepci i českým pilotním městem, v rámci něhož se „chytrá“ řešení ověřují k dalšímu využití českými metropolemi.

Akce v Ostravě měla výraznou podporu české vlády.

V pojetí Ministerstva životního prostředí je koncept Smart Cities dalším nástrojem pro zlepšení životního prostředí. „Podporovány budou takové projekty, které budou zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií,“ sdělil přítomným někdejší ministr životního prostředí ČR a nynější šéfporadce ministra životního prostředí ČR Peter Jan Kalaš.

„Koncept Inteligentního města neboli Smart City má za podpory informačních a komunikačních technologií zejména v oblasti energetiky a dopravy zlepšit kvalitu života ve městech a zefektivnit správu věcí veřejných. Ministerstvo pro místní rozvoj tuto aktivitu, která je součástí agendy urbánní politiky ministerstva, plně podporuje, smyslem debaty je i proto snaha o nalezení vhodných řešení a receptů pro země a města V4,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Koncept Smart Cities naplňuje cíle EU. Vedle národních zdrojů je proto možné na jednotlivá opatření čerpat prostředky i z programu Horizont 2020.

V panelu „Doprava a mobilita“ svou prezentací přispěl i Josef Knot: „Město Písek podpoří aktivity, které mu pomohou zajistit efektivnější, a z ekologického hlediska udržitelnější dopravu ve městě, podpoří montáže veřejné dobíjecí stanice na střídavý proud v centru města. Naším záměrem je v oblasti Smart City mobility kromě podpory montáže rychlodobíjecích stanic také vybudování páteřní sítě pro uživatele elektromobilů. Do výzvy OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko je proto předložen projekt, jehož cílem je propojení dvou velkých elektromobilních regionů eWald a e-Šumava až na území Písku. Dráha z Deggendorfu do Písku jde středem těchto regionů a navazuje v celorepublikovém měřítku na směr Praha.

Písek také podpoří společnost E.ON při jednáních s dalšími partnery k výběru vhodných lokalit k montáži rychlodobíjecích stanic. Dalším nástrojem podpory elektromobility je nabídka carsharingových služeb s elektromobily. Partnerem města Písek je i společnost Schneider Electric, která učinila první krok v rozvoji e-mobility ve městě a darovala městu nabíjecí stanici pro elektromobily. Místostarosta dále navázal na prezentaci hlavního řečníka, děkana fakulty dopravní ČVUT Miroslava Svítka. K tematickému panelu přispěli i experti na elektromobilitu Jakub Slavík a zástupce ministerstva dopravy Zdeněk Žák.

Přínosem konference je i podpora projektu Smart City pro město Písek z ministerstva pro místní rozvoj. Spolupráce s ministerstvem otevírá městu další možnosti ve výměně informací a přímé spolupráci na vybraných opatřeních.

„Město Písek tak úspěšně pokračuje v koncepčním pojetí jednotlivých opatření zaměřeného na zavádění inovativních a inteligentních technologií, především v oblastech městského inženýrství, udržitelné dopravy, energetických opatření a udržitelné výstavby, jež mají potenciál k dosažení úspor energie, snížení emisí skleníkových plynů a emisí znečišťujících látek. Jsme rádi, že jsme mohli naše vize prezentovat po Smart City Major’s summit v tchajwanské metropoli Tchaj-pej také zde,“ ocenil místostarosta Josef Knot.

Martin Volný

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme