JUDr. Vlasta Parkanová – poslankyně parlamentu ČR, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

17. 1. 2012

Vlasta Parkanová se narodila 21. listopadu 1951 v Praze. Vyrůstala v  Táboře, kde v roce 1970 složila maturitní zkoušku. V tomtéž roce byla přijata ke studiu na Právnické fakultě UK v Praze, kterou absolvovala v  roce 1975. V roce 1988 se přihlásila k rigoróznímu řízení na PF UK v  Praze a byl jí udělen titul JUDr.

Více zde.

Organizační výbor,člen od 7. 7. 2010
Organizační výbor, místopředseda od 7. 7. 2010
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání,člen od 22. 9. 2010
Podvýbor pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,člen od 22. 9. 2010
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, předseda od 22. 9. 2010