Jihočeskou TOP 09 povedou do voleb výrazné osobnosti

21. 6. 2017

Zkušenosti z oblastí školství, kultury, sociální i zdravotní péče, ale také financí, práva nebo dopravy nabízí čelo jihočeské krajské kandidátky po říjnové volby do poslanecké sněmovny. Řada kandidátů se navíc dokázala uplatnit také v komunální, krajské, nebo i celostátní politice.

Jihočeskou TOP 09 povede do sněmovních voleb ředitel školy a krajský zastupitel Pavel Klíma. „TOP 09 v jižních Čechách, stejně jako v celé republice, nabízí voličům čitelné postoje, nezkorumpované osobnosti respektované ve svých regionech, odborníky ve svých profesích. Jsme jedinou stranou, která nabízí voličům pravicovou proevropskou správu naší země. A jedinou stranou, která jasně deklaruje, že po volbách neuzavře koalici se subjekty, které by byly hrozbou pro českou parlamentní demokracii, tedy KSČM a hnutí ANO 2011,“ představuje základní principy TOP 09 krajský lídr.

Na dalších místech kandidátky budou jihočeskou TOP 09 reprezentovat děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a poslanec František Vácha, advokát a jihočeský krajský zastupitel Tomáš Bouzek, místostarosta Písku a první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot, a primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice Martin Gregora.

„Vedle kvalitních lidí dělá dobrou politiku také kvalitní program. Naše strana jako první přišla se střednědobým programovým výhledem dalšího vývoje naší země – Vizí 2030. O ni jsme se opřeli při tvorbě našeho programu. V něm chceme do politiky vnášet různá společensky důležitá témata. Pro mě osobně je to stabilizace financování paliativní péče v rámci domácích hospiců nebo stabilizace vzdělávacího systému,“ říká lídr Pavel Klíma.

Kandidát František Vácha upozorňuje na rozhodující roli Poslanecké sněmovny: „Jejím úkolem je kontrolní činnost ve vztahu k vládě a politickému směřování naší stále poměrně mladé demokracie. Postupné oklešťování svobod se prolíná celým působením současné vlády. Úkolem demokratických sil ve Sněmovně proto musí být zápas proti těmto snahám. Řídit stát jako firmu totiž znamená co nejméně veřejné kontroly, minimum diskuse a konsensu, zato maximální prospěch pro majitele“.

"Česká republika je sebevědomou parlamentní demokracií, která se nebojí přijmout euro. Patří do první ligy vyspělých evropských zemí a nesmí hrát druhé housle, jak by to rádi viděli někteří vyslanci kremelských zájmů. Patříme do srdce, ne na její okraj," říká o směřování naší země Tomáš Bouzek.

František Vácha chce i v dalším funkčním období navázat na výsledky své předchozí práce především v oblasti vysokého školství a podpory výzkumu, vývoje a inovací: „Vláda přes své počáteční sliby hrubě zanedbala podporu vysokého školství a výzkumu a vývoje. Podpora regionálního školství je chvályhodná, bez podpory terciárního vzdělávání a výzkumu však budeme mít sice kvalitní zaměstnance montoven, ale budou chybět ti, kteří přicházejí s novými nápady a inovacemi. Tedy ti, kdo mají schopnost pozvednout naši ekonomiku a udělat ji konkurenceschopnou v nové době čtvrté průmyslové revoluce.“

Jedním z klíčových záměrů Josefa Knota je uplatnění moderních technologií v běžném životě občanů: „V celé řadě světových metropolí moderní technologie úspěšně řeší důležité komunální problémy, chytré navigační systémy pomáhají odvádět dopravu na volná místa na záchytných parkovištích, snížení emisí podporuje moderní integrovaná veřejná doprava, budování cyklostezek či dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola. Vysoké náklady na energie snižují chytré budovy či inteligentní řídicí systémy veřejného osvětlení, moderní informační a komunikační systémy umožňují občanům vyřizovat si své záležitosti s úřady přes chytré telefony atd.,“ vypočítává výhody využívání vyspělých technologií Josef Knot a dodává: „Nyní pracujeme na koncepci Smart City v Písku a připravujeme i projekt Smart Region Jižní Čechy.“

Martin Gregora se jako primář a člen dozorčí rady Nemocnice Písek zabývá zdravotnickou problematikou. „České zdravotnictví sice podle evropského hodnotícího indexu předběhlo i některé státy západní Evropy, například v dostupnosti péče či vybavenosti pracovišť, letitou bolestí ovšem zůstává personální obsazení. Především sester je zoufale málo. Do regionálních nemocnic za celý rok nezřídka nastoupí nanejvýš tři sestry. Ty starší přesluhují, jsou unavené a přetížené. Uvidíme, zda například zavedení zkráceného vzdělání pro všeobecné sestry, kratší adaptační období či navýšení platů zatraktivní povolání sestry ve směnném provozu, kdy potřeby rodiny jdou stranou a péče o bližní je skutečným posláním,“ poukazuje na jeden ze zásadních problémů českého zdravotnictví Martin Gregora

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme