Závěr měsíce června byl v Písku ve znamení dotací

8. 7. 2017

Městu Písek se podařilo získat dotace na tři významné investice. Díky podpoře ze tří různých zdrojů se podaří zmodernizovat lyžařský svah, vybudovat v noclehárně nízkoprahové denní centrum i pořídit dva elektromobily.

Na projekt „Modernizace a rozvoj lyžařského svahu – 1. etapa“ obdržel Písek příslib dotace ve výši 2,312 mil. Kč. Tyto prostředky budou poskytnuty z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. V průběhu léta chce město pořídit lyžařský vlek a potřebné přípojky. „Hlavním cílem projektu je zajištění modernizace a zefektivnění provozu lyžařského svahu,“ říká místostarosta Josef Knot. „Stávající areál se v současné době nachází v neutěšeném stavu bez trvalého provozu, což znemožňuje využívání lyžařského svahu coby turistického cíle a je využíván pouze k tréninkům místního sportovního oddílu Ski klubu Písek,“ uvedl dále.

S ohledem na současný stav objektu a finanční náklady bude město celkovou regeneraci realizovat po etapách. Předkládaný projekt řeší první etapu, která se zaměřuje na část pořízení lyžařského vleku, přípojky nízkého napětí a základní marketingové aktivity nezbytných pro otevření provozu lyžařského vleku pro veřejnost.

Plánovaná modernizace v celkové výši přibližně 38 mil. Kč bez DPH počítá s prodloužením svahu v místě dojezdu u vodárny, instalací nového vleku a umělého osvětlení umožňující večerní provoz, realizaci technického zasněžovaní, rozšíření parkovacích ploch a především rozšíření lyžařských ploch o samostatný dětský výukový svah.

Celkové náklady 1. etapy modernizace lyžařského svahu jsou ve výdajích rozpočtu pro tento rok vyčísleny ve výši 13 mil. Kč.

Na projekt „Noclehárna, nízkoprahové denní centrum - komunitní sociální práce města Písek“ město obdrželo dotaci ve výši 7,75 mil. Kč „Rozpočet projektu je ve výši 8,6 mil. Kč, přičemž částka 7,75 mil. Kč činí dotace. Prostředky města ve výši 0,8 mil. Kč budou uhrazeny v průběhu akce. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení je stanoveno k 31.10.2019,“ uvedl Jan Venclík, vedoucí oddělení investic.

„Realizace projektu bude zahájena na jaře příštího roku a už v říjnu 2018 budou plánované služby poskytovány,“ upřesňuje místostarosta.

„Hlavním cílem tohoto projektu je zabezpečení zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob bez přístřeší ve městě Písku a regionu Písecka vybudováním nové infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, tj. vybudování zázemí pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. Kvalita poskytovaných sociálních služeb bude garantována registrovaným poskytovatelem, tj. příspěvkovou organizací města,“ řekla Marcela Průšová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb.

I elektromobilita bodovala. Písek i Domovní a bytová správa města Písku (DBS) obdrželi příslušná rozhodnutí Státního fondu životního prostředí na nákup nového osobního elektromobilu a udělení příspěvku 220 tis. Kč na každé vozidlo. Udělená dotace tak činí 440 tis. Kč, předpokládaná výše zakázky je 1 mil. Kč.

Žádost o podporu byla městem a DBS podána v rámci Národního programu Ministerstva životního prostředí, aktivity podporující alternativní způsoby dopravy. „Výzva je pojata jako pilotní a má podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a přispět tak ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí,“ říká Josef Knot.

Požadavek na pořízení nového osobního vozidla DBS dokládá úsporností nového vozu a současným vyřazením 2 osobních vozidel, jejichž další provoz by byl již nehospodárný. I město Písek tímto způsobem obměňuje svůj vozový park.

 „To, že jsme byli na konci měsíce vyrozuměni o třech dotačních projektech téměř současně je veliký úspěch. Věřím, že po prázdninách budeme postupně znát jednotlivé zhotovitele či dodavatele a všechny investice se rozpohybují,“ dodává místostarosta.

Kristýna Barchíni, tisková mluvčí města Písek

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme