Knot: Písek bude mít lávku od architekta Pleskota

25. 7. 2017

Město Písek zahájí v těchto dnech zadávací řízení veřejné zakázky na stavbu lávky pro cyklisty a pěší přes řeku Otavu.

„Předmětem plnění této zakázky je stavba lávky jako součást projektu Cyklistická stezka a chodník Hradiště – průmyslová zóna a centrum města Písek,“ upřesňuje Josef Knot, místostarosta města Písek a dodává: „Lávka s ocelovou konstrukcí je tvořena dvěma rameny s mezipodestou. Celková plocha nadzemní části činí asi 413 m2. Veškeré základové a břehové konstrukce jsou ze železobetonu.“

Lávka bude napojena na stávající rozvody veřejného osvětlení z levého i pravého břehu a dešťové vody budou odváděny do kanalizační sítě nebo do řeky. Jde o stavbu, která není zdrojem žádných škodlivin. Pokud se podaří vybrat včas zhotovitele, stavební práce by mohly započít již v září a první cyklisté a chodci by si cestu mohli po lávce zkrátit už v květnu příštího roku.

„Cena díla se podle předpokladů pohybuje kolem 29 milionů korun. Hlavním kritériem pro výběr zhotovitele je výše nabídkové ceny. V současnosti se rovněž připravuje žádost o dotaci na tuto stavbu,“ doplňuje Josef Knot.

Realizace lávky z dílny architekta Josefa Pleskota bude zatím první etapou výstavby cyklistické stezky propojující lokalitu Hradiště s oblastí Václavského Předměstí, centrem města i průmyslovou zónou na severozápadním okraji Písku. Spolu s lávkou bude vybudována, resp. upravena část cyklostezky a chodníku vedoucí kolem sportovišť k hotelu Cadillac a na pravém břehu kolem Jitexu v celkové délce 1473 metrů.

 „Hlavním cílem je zajistit Písečákům možnost bezpečné a ekologické dopravy do zaměstnání, škol a úřadů i za zábavou,“ dodává místostarosta.

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme