Knot: Metodu EPC využijí v Písku i na veřejné osvětlení

16. 9. 2017

Písek vybere odborného konzultanta pro analýzu využití metody Energy Performance Contracting (ECP) na veřejném osvětlení v centru města. 

„Energeticky úsporná opatření uplatňujeme průběžně od roku 2013, kdy jsme byli vůbec prvním městem v Jihočeském kraji, které s metodou EPC začalo v objektech základních a mateřských škol. Od té doby byla tato opatření vedoucí k výrazné úspoře energií, a tím pádem i financí, realizována také na historické budově radnice, Sladovny, zimního stadionu, kulturního domu, kina Portyč i Divadla Fráni Šrámka,“ informuje Josef Knot (TOP 09), místostarosta Písku. V závěru roku 2015 bylo provedeno zateplení a výměna oken budovy městského úřadu v Budovcově ulici a v návaznosti na tuto akci mohla být letos v létě uskutečněna další technická opatření zajišťující zejména hospodárné nakládání s teplem. 

„Garantovaná úspora financí za energie na uvedených objektech v majetku města byla při zahájení projektů vyčíslena na zhruba 42 milionů korun za deset let,“ říká místostarosta Josef Knot. Dalším krokem k efektivnímu nakládání s energiemi by mělo být právě využití metody EPC na veřejném osvětlení v centru města. Jde celkem o 214 svítidel v ulicích kolem historického jádra Písku.

„Odbor investic a rozvoje nedisponuje kapacitami na technické zmapování stávající situace světelných bodů a zpracování odborného řešení pro určení zadávacích technických limitů na zhotovitele. Proto rada města schválila vypsáni veřejné zakázky na konzultační služby při výběru poskytovatele energetických služeb pro vybranou soustavu veřejného osvětlení,“ doplňuje Josef Knot.

EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba umožňující realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství obvykle bez nutnosti vynaložení potřebných investičních prostředků zákazníkem v době instalace opatření. Představuje metodu, na jejímž základě poskytovatel energetických služeb nabízí komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Za objem úspor smluvně ručí. Služby obvykle zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu a realizaci, výcvik obsluhy zařízení a také zajištění financování projektu. 

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme