Knot: Díky „Chytrému městu“ ušetří lidé za vodu i lépe zaparkují

3. 10. 2017

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017 je první soutěží svého druhu v České republice. Jejím cílem je definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů. Vyhlašuje ji nevládní nezisková organizace SCII a záštitu převzala ministerstva pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu.

Obdobné soutěže ukazují, že zavádět v městských aglomeracích moderní technologie není jen nějaká „mediální bublina“, kterou se chce někdo zviditelnit, či způsob, jak čerpat dotační prostředky, ale skutečná cesta, jak dosáhnout v řadě oblastí reálného zlepšení života obyvatel našich měst a obcí, ať už jde o snižování emisí preferencí čisté dopravy, zavádění energetických úspor, efektivní odpadové hospodářství či otevřenost úřadů,“ vyjádřil se k přínosu soutěže místostarosta Písku a vicehejtman Josef Knot, do jehož gesce realizace konceptu Smart Písek spadá.

Vysvětlil i proč z připravovaných projektů v rámci konceptu Smart Písek vybrali nakonec pro účast v soutěži právě Veřejný energetický portál.

Vsadili jsme na inovativnost. Veřejný energetický portál je nástavbou na projekt úsporných opatření, která jsme na 18 objektech píseckých mateřských a základních škol realizovali a jen pro tento rok přinesla úspory ve výši 3,5 miliónu korun,“ říká Josef Knot.

Na otázky k „Chytrému městu“ Josef Knot, místostarosta Písku a 1.náměstek hejtmanky odpověděl:

Co na ocenění, které Písek získal, říkáte?
Vnímám to jako ocenění za dlouhodobou práci v rozvoji koceptu Smart City. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří na konceptu po celou dobu spolupracují.

Co v rámci projektu "Chytré město" v Písku už funguje?
Pojem Smart City je především o udržitelném růstu měst. Ty nejzajímavější projekty jsou běžnému občanu spíše skryty. V Písku jde například o projekt nové spalovny odpadních kalů. Požádali jsme o vybudování stanice energetického využití kalů a biomasy přímo v ČOV. Nová technologie umožní likvidovat až pět tisíc tun kalů ročně. Je zde tedy určitá rezerva pro okolní obce. Pro lidi je určitě zajímavý i matematický model vodovodní sítě, který snižuje ztráty pitné vody.

A kdy bude v provozu "Chytré parkování",  na které, jak vím, se těší nejen obyvatelé Písku, ale i ti, co sem jezdí ať už za prací, nebo jako turisté?

Celý systém parkování, který je složen z několika vzájemně se doplňujících částí se nyní dostává do fáze testování. Od poloviny října budou již všechny části instalovány a zprovozněny a nejdéle do konce tohoto roku bude celý systém nasazen do plného provozu.

Co obyvatelé Písku v rámci Smart Písek nejvíce oceňují a používají?
Obyvatelé i návštěvníci Písku se v největší míře setkávají právě s projekty v oblasti dopravy. Kromě chytrého parkování se jedná například o chytré zastávky, které nabídnou kromě informací o poloze autobusu i přístup k internetu prostřednictvím WiFi.

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme