Pravoslavné ikony zdobí velehradský kostelík Cyrilka

10. 7. 2017

Za účasti velvyslance Bulharské republiky v ČR Latchezara Petkova, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska a Kristýny Zelienkové a starosty Velehradu Aleše Mergentala byla v kostelíku Zjevení Páně zvaném také Cyrilka slavnostně otevřena výstava pravoslavných ikon bulharské autorky Stefky Nikolové (54).

„Doufám, že výstava přinese návštěvníkům spoustu zážitků a nějakým způsobem se nám podaří potřít nebo snížit rozdíly mezi lidmi a náboženstvími i v kultuře, protože kultura a náboženství je něco, co by nás mělo naplňovat a obohacovat, ne dělat mezi námi rozdíly," řekla při vernisáži poslankyně Kristýna Zelienková (TOP 09), která nad výstavou převzala záštitu.

V kostelíku Cyrilka, stojícím na historicky významném místě úzce spojeném s příchodem sv. Cyrila a Metoděje, bude až do konce srpna k vidění 22 pravoslavných ikon ztvárněných textem. Proto se podle křesťanského pojetí ikona nemaluje, ale píše. Ikoně se podle autorky prokazuje stejná úcta jako například evangeliu.

Bulharská malířka Stefka Nikolová žije ve Vídni a úspěšně vystavuje svá díla nejen po celé Evropě, ale také v USA. Ikonopisectví se věnuje deset let. Její ikony vystavené v Cyrilce jsou dokonce prodejné. Cena vystavovaných ikon se pohybuje od pěti až do téměř 25 tisíc korun.

Vernisáž ikonografie umocnilo vystoupení pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad se sbormistrem Filipem Mackem.

Před rokem v létě zdobilo Cyrilku 32 novodobých pravoslavných ikon, které byly zobrazením Krista, Bohorodičky, andělů a světců v pravoslaví, ale také socha sv. Anežky České, která po skončení výstavy putovala k papeži Františkovi. Letos jsou v kostelíku nainstalovány modely soch světců Cyrila a Metoděje, které z bílého kamene v mírně nadživotní velikosti vytvoří brněnští autoři Radim Horák a Vladimír Matoušek.

Veřejnou sbírku na pořízení soch o rozpočtu 689 tisíc korun pořádá Arcibiskupství olomoucké.

Zdroj: Kroměřížský deník, str. 3., 10. 7. 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme