Zaplevelený právní systém, džungle. Zpívající právník Jahelka o stavu justice, své kandidatuře do Senátu i kauze Nagyová

16. 7. 2014

ROZHOVOR

Advokát a písničkář Ivo Jahelka v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětlil, co ho přimělo kandidovat do Senátu za TOP 09 na Pelhřimovsku. Zhodnotil také stav naší justice, kvalitu zákonů a pohovořil i o současné vládě či dopadech kauzy Nagyová.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu za TOP 09? A čím je vám blízká politika této strany?

V poslední době jsem byl voličem TOP 09 jak v parlamentních volbách, tak ve volbách do europarlamentu, takže když jsem nabídku na kandidaturu od TOP 09 dostal, zvažoval jsem ji zejména z toho pohledu, jak bych mohl v případě svého zvolení přispět k něčemu smysluplnému, a protože TOP 09 klade mimo jiné důraz na jasné a srozumitelné zákony, nabídku jsem přijal.

Jaké jsou vaše osobní priority? Čím chcete oslovit voliče?

Senát vnímám jako instituci, jež především posuzuje zákony, které jsou jí předkládány Poslaneckou sněmovnou a měl by - jako určitá pojistka - dohlížet na to, aby se do našeho právního systému nedostaly úplné paskvily nebo zákony, které již na první přečtení budí pochybnosti v tom směru, zda vůbec najdou v praktickém životě nějaké uplatnění. Jako advokát se již více než 35 let prakticky denně se zákony setkávám, takže jsem se naučil textu zákona porozumět, což nebývá někdy úplně jednoduché, tento text pak přeložit do „člověčiny“ a vysvětlit klientovi, co tím zákonodárce chtěl říci a jak s tímto zákonem můžeme v jeho případu pracovat. Myslím, že bych byl i schopen zákon napsat. Vycházím z toho, že zákon má být jednoduchý, jasný, srozumitelný a nepřipouštějící různé výklady podle toho, jak se to komu hodí. Domnívám se, že s touto výbavou bych v Senátu mohl být užitečný.

Neobáváte se, že si takříkajíc ušpiníte ruce případným vstupem do politiky?

Obávám se, že jsem si ty „ruce ušpinil" v očích mnohých již samotnou kandidaturou, protože politika a politici jsou v naší společnosti vnímáni spíše negativně. Ostatně velmi podobně jsou vnímáni veřejností i advokáti, takže vím, do čeho jdu...

Jakou vidíte budoucnost TOP 09 s ohledem na to, že Karel Schwarzenberg před časem připustil svůj odchod z čela strany ještě v tomto volebním období?

Já nejsem členem strany TOP 09 a nikdy v životě jsem členem žádné strany nebyl, takže úplné přesně nevím, jak to ve stranickém životě chodí. Jako pozorovateli mi pouze připadá logické, že po Karlu Schwarzenbergovi, který je nepochybně výraznou tváří TOP 09, převezme předsednictví jiná silná osobnost, např. Miroslav Kalousek.

Jak hodnotíte dosavadní působení vlády Bohuslava Sobotky a co od jeho kabinetu z hlediska dalšího vývoje očekáváte?

Vláda Bohuslava Sobotky je tvořena, z mého pohledu, poněkud nesourodou koalicí, což se ostatně projevuje různými půtkami, které logicky plynou z naprosto rozdílných představ jednotlivých partnerů koalice o různých věcech - viz např. církevní restituce, které lidovci považují za uzavřenou kapitolu - a já s nimi jako právník zcela souhlasím - a naopak ČSSD se snaží to, co bylo již dříve dohodnuto a uzákoněno, nějakým způsobem modifikovat, na což církve - z mého pohledu zcela oprávněně - neslyší. Mohu si přát, aby vláda našla společnou řeč v tom, co je pro občany této země prospěšné, ale dělat nějaké prognózy dalšího vývoje by bylo hádáním z křišťálové koule. Nechť se vláda řídí jednoduchým heslem „žít a nechat žít".

V jakém stavu je podle vás současná justice pod vedením ministryně Heleny Válkové?

V čele Ministerstva spravedlnosti se za posledních pár let vystřídala řada ministrů, aniž by to podle mého názoru mělo na chod justice nějaký zásadnější dopad. Justice funguje samospádem, ať je tam Petr nebo Pavel. Současná paní ministryně je tam teprve krátce a už se spekuluje o tom, že by měla být odvolána, či vyměněna, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Nějaké závěry o praktickém dopadu fungování ministerstva na běžný chod justice není možno dělat dříve než za dva až tři roky od nástupu ministra do funkce.

Co si jako advokát myslíte o českých zákonech?

Náš právní systém je, bohužel, značně nepřehledný a je doslova zaplevelený nejrůznějšími vyhláškami, nařízeními, výjimkami, novelami, novelami novel, takže orientovat se v této právní džungli je pro normálního člověka prakticky nemožné, pro profesionála obtížné a vyčerpávající.

S jakými pocity jste sledoval peripetie, které se v poslední době odehrály na Ministerstvu spravedlnosti v souvislosti s odchodem náměstkyně Hany Marvanové a poté náměstka Pavla Šterna?

Celou aféru jsem sledoval s naprostým úžasem. Celé to vytváří nedobrý obrázek o fungování ministerstva, takže občan si nutně musí položit otázku, jak může fungovat spravedlnost v systému justice, když nefunguje ani komunikace na Ministerstvu spravedlnosti? Můžeme jen doufat, že paní ministryně si tam udělá pořádek a veřejnost nebude zatěžována vnitřními spory na ministerstvu, které v podstatě nikoho nezajímají.

Marvanová odcházela s tím, že ministerstva podléhají tlaku zájmových skupin natolik, že není možné prosadit změny a reformy. Souhlasíte s tím?

Paní Hana Marvanová je, pokud se nemýlím, stejně jako já advokátka, takže by se měla orientovat v právním prostředí, a nedokážu si představit, jak onen „tlak zájmových skupin" na její osobu mohl vypadat. Pokud by tomu tak skutečně mělo být, tak jsou nám ministerstva k ničemu a nechť místo nich rozhodují ony jakési zájmové skupiny - to je samozřejmě nadsázka, protože něco takového považuji za naprosto nepřijatelné.

Jaký dopad ještě bude mít na vnímání politiky, ústavních institucí a bezpečnostních sborů kauza Nagyová, jejíž ústřední postava byla nepravomocně odsouzena k roční podmínce a zákazu působení ve státní správě?

Domnívám se, že celé je to vnímáno veřejností trochu jako fraška, trochu jako „červená knihovna“, trochu jako špatná detektivka. Nechci ale ještě dělat „účet bez vrchního“ , protože věc není pravomocně skončená, ale každopádně dosavadní - byť nepravomocná - rozhodnutí soudu jsou spíše ve stylu pořekadla „hora porodila myš"... Bez ohledu na právní hodnocení celé této kauzy z toho jednoznačně špatně vychází vláda (jak je možné, že jedna úřednice úkoluje rozvědku, vede politická jednání a zcela ovládá premiéra?), špatně z toho ale vychází i orgány činné v trestním řízení (jak je možné, že někdo je zatčen a držen ve vazbě a jeho trestní stíhání je následně zastaveno, případně postoupeno jako kázeňské provinění a přitom kvůli tomu padne vláda?), a pokud jde o samotnou Janu N. a její podmíněný trest, tak to už nikoho moc nezajímá.

Jak se stavíte k prezidentu Miloši Zemanovi? Překvapil vás něčím v poslední době?

Miloš Zeman byl zvolen prezidentem České republiky, a byť jsem ho osobně nevolil, tak beru věci tak, jak jsou. Myslím, že překvapit mě už ničím nemůže... Leda, že by se rozhodl na tom svém gumovém člunu přeplout Atlantik.

ZDROJ: Krajskelisty.cz Vysočina, 11.7.2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme