Mladý: Chraňme si tradiční Vysočinu

5. 10. 2017

Protože jsem sám farmář, otázky spojené se zemědělstvím jsou mi velice blízké a osobně se mě dotýkají. Zemědělství totiž dostalo nejen na Vysočině více nešetrných ran, hlubokých a krvácejících. Nevhodné zacházení s půdou, vedoucí k neschopnosti zadržet vodu v krajině. Drancování půdy a snaha o vytěžení maxima. Experimenty s chemickými hnojivy a postřiky. Eroze a enormní úbytek humusu ze zeminy. To není ta vysněná zemědělská krajina na Vysočině, kterou chceme uchovat pro budoucí generace.

Mou snahou je současný stav změnit a podporovat ekologičtější způsob hospodaření. Srdcem zemědělství na Vysočině jsou malé a střední farmy, které produkují regionální potraviny. Chci podpořit zemědělce, kteří chtějí naši zemědělskou krajinu udržovat a obdělávat v souladu s ekologickými principy. Nechci Vysočinu, pro níž bude typická řepka olejka nebo kukuřice do bioplynových stanic. Náš stát dosud hájí hlavně zájmy velkých podniků, ale přitom trend v Evropě je přesně opačný.

V zemědělské produkci nejsme soběstační a řadu potravin musíme dovážet ze zahraničí. Proč tedy na polích roste právě především řepka místo chybějících plodin? Proč jsou v České republice tolik podporovány dotační programy na biopaliva právě ze zmiňované řepky? Přitom po deseti letech využívání biopaliv už víme, že motoru neprospívají a proces jejich výroby přírodu nešetří. Řepkou olejkou je oseta ohromná plocha 400 tisíc hektarů. Navíc je tato plodina ošetřována jedovatými pesticidy, které následně zamořují podzemí vody.

Při mém putování po regionech se mě lidé často ptají, proč jsem se stal farmářem. Z podnikatele brázdícího výrobní halu je k zemědělci brouzdajícímu po poli přece jenom velký skok. Jenže já jsem vyrostl na vesnici a nezapomínám na své kořeny. A čím jsem starší, tím víc si uvědomuji sepětí člověka s přírodou a nutnost chovat se k ní s rozmyslem. Chci na Vysočině obnovit typický ráz venkovské krajiny a uchovat tradiční plodiny, pěstované šetrným způsobem, které zajistí naši potravinovou soběstačnost. Proto vidím velký smysl v podpoře malých a středních zemědělců a regionálních potravin.

Josef Mladý, lídr kandidátky TOP 09 na Vysočině 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme