Jak se lépe postarat o turisty na Vysočině? Učme se od jiných!

30. 4. 2014

Kraj Vysočina má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Má co nabídnout téměř všem. Pro milovníky přírody je region ohromným územím plným kopců, skal, údolí, třpytivých řek a hustých lesů. Pro milovníky památek a historie se zde zase zachovalo několik hradů, zámků, klášterů a dokonce tři skvosty zapsané v Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pro lyžaře je Vysočina doslova ráj běžeckých tras a pro cykloturisty je to tu v jednom kuse nahoru a dolů. Své si jistě najdou i turisté putující za zážitkem, gastronomií či wellness. Vysočina je ideální pro rodinnou dovolenou.

A jak vnímají náš kraj lidé z jiných koutů české republiky? – Vysočina je ta část dálnice, kde se dnes zdržíte v koloně. Není divu, že nikoho nezajímá, co se nachází po pravé a levé straně při popojíždění na dálnici D1.

Od 2. 1. 2008 funguje v kraji Vysočina příspěvková organizace Vysočina Tourism. Hlavním účelem jejího zřízení byla koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu. Mezi základní činnosti organizace mimo jiné patří koordinace činnosti všech aktivních subjektů v oblasti turismu, správa webového turistického portálu, spolupráce s agenturou CzechTourism a dalšími profesními organizacemi, prezentace a propagace turistické nabídky. Při hodnocení více než šestileté činnosti této organizace přichází na řadu chvála i kritika.

Vysočina Tourism je velice úspěšná co se týče předkládání a realizování projektů spolufinancovaných z fondů EU. V tzv. ROPu bylo schváleno pět projektů, v programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika byly přijaty dva projekty. Projekty jsou však většinou obdobně zaměřeny, a to především na vydávání tištěných propagačních materiálů o turistické nabídce regionu, zdokonalování webové prezentace na turistickém portálu a na propagaci regionu na tuzemských a zahraničních veletrzích. Za zmínku stojí snad jen projekt zaměřený na podporu hipoturistiky a to vybudováním 845 km jezdeckých tras či aktivity na podporu kulturních zařízení v kraji.

Podceňovaná je však kvalitní a dlouhodobá spolupráce organizace s podnikatelskými subjekty v kraji, která by vycházela především z jejich potřeb. Turista přeci očekává určitou vybavenost regionu, z jiných míst si zvykl využívat specifické služby a v neposlední řadě se mnohdy rozhoduje podle kvality nabízených turistických produktů.

Region Vysočina má čistou přírodu s vysokou estetickou hodnotou krajiny s možností rekreačního využití a hustou sítí dobře značených turistických cest. To umožňuje tvorbu kvalitních produktů cestovního ruchu zaměřených na turismus.  Jejich kvalita je však z velké části závislá na službách a jejich úroveň není na Vysočině příliš vysoká. A právě do této oblasti by Vysočina Tourism měla směřovat své aktivity, neboť vytváření cílených nabídkových balíčků pro přesně vymezené zákaznické segmenty na trh je pro očekávaný přínos cestovního ruchu klíčové.

Z toho vyplývá, že role koordinátora je komplexnější, než se zdá a vyžaduje větší portfolio aktivit. K zamyšlení je větší zapojení podnikatelských subjektů a to formou přímé účasti na rozhodování o náplni a cílech takovéto organizace. Členové sdružení by cítili větší ochotu úřadu a hnacím motorem by byl společný zájem zvýšit návštěvnost regionu a nabízet lepší a lepší služby. V neposlední řadě stojí za přehodnocení účelnosti využití evropských fondů. Ruku na srdce, kdo z Vás jste tušili o milionech korun investovaných do Vysočina Tourism.

Kraj Vysočina není pouze Krajský úřad, ale jsme to my všichni a bylo by vhodné se poučit příkladem z jiných krajů nebo ze zahraničí. Pomozme kraji, podnikatelům, občanům a společně nabídněme příjemné strávení své dovolené návštěvníkům regionu.

Mgr. Reda Ifrah, místopředseda MO TOP 09 Žďár nad Sázavou
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme