Sedlák TOP 09: úsměvů není nikdy dost

pár slov předsedy TOP 09 Vysočina Martina Sedláka

6. 10. 2014

Vážené kandidátky, kandidáti, členové a podporovatelé

S blížícím se termínem voleb do komunálních zastupitelstev a Senátu mi dovolte Vás co nejsrdečněji pozdravit a vyjádřit několik myšlenek.

Nejprve bych rád poděkoval všem, kteří se rozhodli tohoto klání osobně účastnit a našli k tomu potřebnou osobní odvahu. Jsem si vědom, že kromě přesvědčení a chuti něco změnit v našich městech, obcích a poměrech v politice je právě Vaše osobní odvaha k tomuhle kroku nezbytná.

Do senátních voleb vstupují jednotlivci připravení hájit program a priority TOP 09. Do komunálních voleb vstupuje kandidátní listina jako celek, kdy zejména společná práce celé kandidátky může přinést očekávaný výsledek a mnohde i vítanou změnu.

Chtěl bych Vás zde všechny, jak kandidáty, tak členy TOP 09, naše podporovatele a všechny kdo se do kampaní TOP 09 na Vysočině zapojí, požádat o co nejvstřícnější, pozitivní vedení kampaně. Neboť věřím, že volič ocení věcnost, konkrétnost předkládaných řešení ve volebních programech a slušný přístup. Na rozdíl od všeobecných nekonkrétních slibů, prázdných hesel, poloobnažených kandidátů na billboardech a dalších marketingových triků různých uskupení. Tam kde kandidujeme již opakovaně do místních zastupitelstev, nebojme se využít naší předchozí práce a dosažených úspěchů k prezentaci celé kandidátky. Volič to sice možná ví, ale připomínat pozitiva je mu potřeba stále, protože právě pozitivní a úspěšné počiny zapomíná rychleji než případné chyby a neúspěchy.  

Dovolte mi také Vás všechny požádat o vyjádření podpory pro naše kandidáty do doplňujících voleb do Senátu Parlamentu ČR. Mgr. Jiří Havlíček na Žďársku a JUDr. Ivo Jahelka na Pelhřimovsku jsou osobnosti, které svými zkušenostmi, profesní minulostí a životními postoji denně prokazují svoji připravenost stát se senátory. Nezapomínejme, že podporu lze vyjádřit různými způsoby a i like na facebooku je vítanou podporou. 

Vám všem, nejenom těm, kteří jste na kandidátních listinách, přeji mnoho zdaru, pevné zdraví a nám všem dohromady kvalitní výsledek. Ať nás všechny i nadále provází jedno z hesel TOP 09: „Úsměvů není nikdy dost. Neusmát se za celý den na nikoho je zločin“.

Martin Sedlák, předseda krajské organizace TOP 09 Vysočina
Štítky