Otevřený dopis zastupitelům města Ústí nad Labem

27. 2. 2014

Vážený zastupiteli, vážená zastupitelko,

obracím se na Vás formou otevřeného dopisu, jako občan města Ústí nad Labem a také jako kolegyně, zastupitelka městského obvodu. Dne 3.3.2014 bude Zastupitelstvo města Ústí nad Labem poslední instancí, které rozhodne o existenci současného divadelního souboru Činoherního divadla o.p.s.

Ráda bych Vám sdělila informace, které jste ještě možná neslyšeli a mohou Vám pomoci k objektivnímu rozhodnutí. Celou situaci kolem Činoherního divadla o.p.s. detailně sleduji od 31.1.2014, kdy proběhlo poslední představení divadla. Od té doby se celá záležitost stala dosti mediálně známou kauzou a dnes i politickým tématem. Bylo toho hodně napsáno i řečeno. Kolikrát to byly polopravdy. Dodnes nerozumím příčině, která vyvolala současný stav situace, kdy si město - zakladatel obecně prospěšné společnosti, s ní pohrává až tyto hrátky mohou skončit její likvidací.

Pojem, Činoherní studio, je velmi známý a významný pro naše město, stejně jako třeba Velká cena v boxu - Grand Prix. To, že Činoherním studiem prošla celá řada, dnes respektovaných a uznávaných umělců, není třeba nikomu připomínat. Ale i současný soubor je velmi respektovaný a uznávaný nejen mezi kolegy, ale i diváky. Mnoho účinkujících můžeme vídat i na televizních obrazovkách, dramaturgie divadla se zaměřuje na významná aktuální témata regionálního, nadregionálního i globálního charakteru a usiluje o rozměr divadla jako instituce se širokým společenským přesahem.

Krom večerních představení, což je cca 15 do měsíce, naplňuje toto divadlo opravdu svůj statut obecně prospěšné společnosti. V rámci své činnosti spolupracují se školami na různých projektech. Se středními školami (Střední zdravotní, Gymnázium, se školami v Teplicích, Litoměřicích, Děčíně) spolupracují na recenzích divadelních představení. Pro základní školy pořádají dopolední představení (pohádky) s prohlídkou divadla. Pořádají etnické večery pro národnostní menšiny, literární večery a jiná tématická setkání. V sociální oblasti spolupracují se sdružením Radovanovy cesty, pro ně mají připravena speciální představení pro autistické děti. Těmto činnostem se věnují poslední dva roky.

Návštěvnost Činoherního divadla o.p.s. je ročně kolem 12 000 diváků, to je zhruba 84 % maximální návštěvnosti.

A nyní se dostaneme k podstatnému, proč granty vypsané na činohru na tento rok až v průběhu roku vyvolaly takový povyk. Nejprve Vám však musím napsat, jak divadelní praxe funguje.

Divadelní program se připravuje minimálně na dva roky dopředu kvůli kontaktům a smlouvám uměleckých profesí (hostující režiséři, výtvarníci, hudebníci....). Divadelní sezóna je od září do června, v srpnu se začínají zkoušet hry. Nastudování nové hry trvá 6 až 9 týdnů.

Specifičnost Činoherního divadla o.p.s. je založena na úzkém kontaktu s divákem. Nemá v současném repertoáru program určený na velkou scénu. Pokud by měli splnit požadavek z druhého grantu ve výši 4 mil.Kč,- v budově Severočeského divadla v Ústí n. L. na období 1.7.-31.12.2014 a zahrát alespoň 32 představení ( uzávěrka žádostí končí 30.4.2014 ), museli by nastudovat minimálně 4 nová představení, aby byla alespoň nějaká žánrová pestrost a nehrály se jen dvě nové hry. Z důvodů, které jsem uvedla shora, je časově takové nastudování nereálné. Tento grant na 4 mil. Kč,- je spíše připraven na staggione (nákup externích představení), ovšem to grantová pravidla nepovolují. V bodu 2.3.7. grantových podmínek se píše, že žadatel musí předložit předpokládanou roční bilanci příjmů a všech výdajů s podrobnějším rozpisem jednotlivých položek v návaznosti na grant poskytovaný Statutárním městem Ústí .n.L. Bohužel, dodnes se společně nesešli zástupci divadel a města, kde by bylo řečeno (napsáno) za jakých podmínek - kdy a za kolik by mohl činoherní soubor ve velkém divadle zkoušet a hrát. Připomínám, že Severočeské divadlo opery a baletu žádný svůj činoherní soubor nemá.

První grant na 8 mil.Kč,- pro studiovou formu na období 1.1.- 31.12.2014 je chybný v tom, že byl zakladatelem vypsán na rok 2014, v době, kdy divadelní sezóna 2013 / 2014 je již v plném běhu. Jednoduše řečeno, vedení města (Rada města) změnila podmínky financování v polovině divadelní sezóny, kdy je vše dopředu naplánované a připravené. Granty vypsané v průběhu roku od jiných institucí jsou pouze doplňkové finance. Běžná praxe je taková, že pro divadla typu Činoherního studia, se vypisují granty minimálně půl roku předem a na čtyři roky (např. pražské granty).

Bohužel se informaci o grantovém řízení dozvěděl ředitel divadla až po zasedání Rady města dopisem, dne 29.1.2014. Předchozí praxe v letech 2012, 2013 byla taková, že na konci roku, po schválení rozpočtu, donesl v lednu, po uzavření účetního roku, ředitel Činoherního divadla o.p.s. podklady pro novou smlouvu na převod financí schválených zastupitelstvem a převod byl proveden. V letošním roce, dne 16.1.2014, se tajemnice Činoherního divadla o.p.s. dozvídá, že si společnost musí napsat písemnou žádost na převod prostředků. Následující den posílá ředitel tuto žádost na Magistrát města Ústí n.L. Přestože radní, pan Eichler, je zároveň předseda správní rady divadla, informaci o plánovaných grantech řediteli Čepkovi neposkytl včas.

V podmínkách grantu v bodu 1.2.1. pro studiovou formu činoherního divadla ve výši 8 mil.Kč,-, na období 1.1.2014 - 31.12.2014 je zahrát alespoň 120 představení. V bodu 2.1.7. je požadováno čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění.

Problém se zadlužením Činoherního divadla o.p.s. vůči městu na nájemném vyřešila Rada města ex post až po upozornění, že je to jeden z důvodů, proč se divadlo nemůže grantu zúčastnit.

Vyjádření ředitele Čepka, že divadelní činnost na celý rok 2014 nelze zajistit za dotaci 8 mil. Kč,- včetně povinnosti hradit nájemné 1 mil. Kč,- za rok je myšleno tak, že základní grant vypsaný v únoru značně komplikuje šanci ucházet se o tzv. vícezdrojové financování. Ostatní instituce, které poskytují tyto doplňkové dotace, mají požadavek, aby uchazeč doložil, že má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, tím pádem zde není žádná jistota stabilního příjmu.

Pokud by měl soubor vystačit s 8 mil.Kč,- a zahrát 120 představení, musel by ředitel propustit několik lidí a úplně změnit repertoár.

Náklady Činoherního divadla o.p.s. za minulý rok byly necelých 15 700 tis. Kč,- (nájemné, mzdy, odvody za mzdy, energie, dekorace, kostýmy, poplatky autorským svazům). Dotace roku 2013 ve výši 9,1 mil.Kč,- představuje 58% jejího rozpočtu, 42% financí si společnost získala z jiných zdrojů. Z toho cca 2 mil. Kč,- mají ze vstupného.

Pokud jste dočetli až do konce mého dopisu, který se Vás snaží objektivně informovat, máte přehled o patové situaci Činoherního divadla o.p.s. a města Ústí nad Labem.

Domnívám se, že kamenem úrazu se stala chyba v komunikaci, někdy silná slova, silácké výroky na jedné i druhé straně. Jste to nyní vy, vážení zastupitelé, kteří se každý sám za sebe nad celým problémem zamyslíte a budete sledovat zájem nejen občanů, ale i města Ústí nad Labem, které není příliš bohaté na tradice a tvorbu umění. Držím Vám, Ústí nad Labem i sama sobě palce, aby Vaše rozhodnutí bylo uvážlivé a patriotské.

 

Irena Skálová, člen TOP 09

 

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme