Kučera: Ústecký kraj je vytěžen morálně, lidsky i ekonomicky

Rozhovor Michala Kučery pro týdeník Svobodný hlas

9. 10. 2012

Rozhovor Michala Kučery pro Svobodný hlas (č. 40, 3.10.2012)

Lounský okres nemívá  v Ústeckém kraji silné zastoupení. Jak to vnímáte vy?
Lounský okres je v rámci kraje dlouhodobě na okraji zájmu. To pociťujeme všichni. Jen fakt, že Ústecký kraj rozdělil zhruba 14 miliard korun dotací, ze kterých do lounského okresu přiteklo přibližně 0,8 miliardy. To je necelých 6% celkově rozdělených dotací, přičemž jednou z největších akcí byl Chrám chmele v Žatci. Vedle toho má náš okres téměř nulovou podporu z kraje třeba v oblasti zdravotnictví, kdy kraj nevýhodně prodal lounskou nemocnici a o žateckou se krajští radní začali zajímat až v rámci své volební kampaně. Náš okres má jedinou šanci. Že nově zvolení zastupitelé z našeho okresu potáhnou za jeden provaz, nehledě na politické tričko. Sám za sebe říkám, že na tom budu velmi pracovat.

Co říkáte na nejnovější předvolební průzkumy ? Podle nich to vypadá na vítězství komunistů.
Předvolební průzkumy jsou děsivé: 1 KSČM, 2. ČSSD. To už není o protestních hlasech. To je už je skutečně hazard s naší budoucností. Za krajské vlády ČSSD se náš kraj stal nejrychleji se zadlužujícím krajem v ČR. Dluh se zvýšil osminásobně! Přitom platy krajských politiků narostly o 50%. Věřím, že odpovědní občané našeho kraje to tak nenechají a ve volbách podpoří TOP 09 a Starosty. TOP 09 se má jako jediná nová strana dostat do krajského zastupitelstva a hlas pro „topku“ tak nepropadne a nestane se hlasem KSČM.

Opravdu je hospodaření  kraje tak špatné, jak uvádíte ?
Čísla říkají vše. Ústecký kraj má podprůměrné výdaje na zdravotnictví ( průměr v ČR je 868 Kč na obyvatele, Ústecký kraj však dává pouze 407 Kč na obyvatele !!). To je zejména pro okres, ve kterém má existenční problémy žatecká nemocnice naprosto alarmující.  Špatně jsme na tom ovšem i v jiných oblastech, podprůměrné výdaje na obyvatele má Ústecký kraj i v oblasti kultury nebo sportu. V čele je Ústecký kraj pouze v počtu obviněných a zadržených politiků z ČSSD a ODS. Tam hrajeme prim spolu se Středočeským krajem. To vše pod heslem „ Nebát se a krást“ ! Proto věřím, že „TOP 09 a Starostové“ budou volit zejména ti voliči, kteří chtějí podpořit náš okres a současně také zastavit krajské socialistické plýtvání v podání současné koalice

Podívejme se na město Louny. Co má občan města očekávat v následujících letech?
Určitě se musíme připravit na skutečnost, že ekonomická situace není příliš  růžová. Určitá opatření jak se s celou situací vyrovnat již proběhla. Jedná se zejména o snížení počtu pracovníků na Městském úřadě, snížení počtů odborů … Nicméně tudy už dál cesta nepovede, pokud chceme zachovat plnou funkčnost úřadu a také kvalitu poskytovaných služeb.

Dalším krokem tedy budou například investice do energetických úspor městských budov. Změna systému vytápění, osvětlení. Přechod k energeticky úspornějším variantám můžeme očekávat také u veřejného osvětlení. Právě provozní náklady na energie jsou výraznou položkou rozpočtu města. To je cesta, kterou bych rád prosadil i na úrovni kraje. Žádné plošné škrty. Jasná a ekonomicky podložená opatření vedoucí ke zlepšení hospodaření krajských organizací. Protože kraj peníze má, jen s nimi neuvěřitelně plýtvá.

Takže v Lounech máme očekávat jen škrty a snižování nákladů ?
To rozhodně ne. V poslední době mne těší práce v Radě města Louny, která se stala skutečně tvůrčí a smysluplnou. Proto třeba navýšení svých rozpočtů mohou v letošním roce očekávat například sportovní organizace na území Loun, kterým město poskytne navíc 2 milióny Kč, na kulturní činnost vydá pak město navíc 1 milión korun a stejnou částku dáme navíc vůči běžnému rozpočtu i na podporu organizací pracujících v sociální sféře. Tady dělíme peníze, které do města přišly jako výtěžek z hracích automatů. Nedáváme je do provozu jako mnohá jiná města.

Pozitivní informací  je také fakt, že město si přilepší díky novému rozpočtovému určení daní, které prosadila TOP 09 , o řádově  25 miliónů korun ročně navíc. A nejenom Louny. Třeba Postoloprty se mohou těšit na navýšení rozpočtu o téměř 12 mil. Kč, Dobroměřice 2 mil Kč nebo Panenský Týnec 1,6 mil Kč navíc. Každoročně. Tak si polepší drtivá většina obcí v našem okrese. A bude jen na nich, jak s těmito prostředky navíc budou hospodařit. Zda je projí nebo třeba za ně postaví dětské hřiště a opraví chodníky.

Na závěr se vraťme se zpět ke krajským volbám, Ty jsou vždy poznamenané malou voličskou účastí. Jiné to asi nebude ani letos. Proč by měl jít občan k volbám právě letos?
Odpověděl jsem už víceméně  na začátku našeho rozhovoru. Letos se více než jindy hraje o budoucnost našeho kraje. Ústecký kraj je vytěžen. Morálně, lidsky i ekonomicky. To nám zde zanechali komunisti za 40 let. A na tuto tradici „úspěšně“ navázala ČSSD. Pokud chceme zastavit neskutečné plýtvání a rozkrádání, které tady předvádí současná koalice, tak musíme k volbám. Při nízké volební účasti bude rozhodovat každý jednotlivý hlas. Skutečně každý zodpovědný člověk by měl před tím, než o víkendu vyrazí na výlet, na chatu nebo na houby zajít k volbám. A říct tak společné NE koalici KSČM a ČSSD.

Pokračování rozhovoru s Michalem Kučerou pro Svobodný hlas (č. 41, 10.10.2012)

Minulý týden v první části rozhovoru s Michalem Kučerou z TOP 09,  lounským radním a kandidátem do krajského zastupitelstva bylo tématem zejména hospodaření kraje a nelichotivé  postavení lounského okresu v Ústeckém kraji.  Dnes se v rozhovoru mimo jiné dozvíme proč nevzdávat úsilí o dostavbu R7 a co říká tomu, že ho veřejně podpořil starosta města R. Šabata.

Jedna z priorit krajské TOP 09 je dostavba rychlostní komunikace R7 Praha-Louny-Chomutov. Ozývají se ovšem hlasy, že dostavba je uzavřená záležitost a že se stavět nebude.
Já to za uzavřenou situaci rozhodně nepovažuji. Uvědomuji si, že to nebude jednoduché  a rychlé. Ale téma dostavby musíme držet. Musíme postupovat společně. Dotčené obce na trase R7, kraj, naši zástupci v Poslanecké  sněmovně napříč politickým spektrem. Prosadit to nedokáže jeden člověk nebo jedna strana. Jen soustavný tlak z regionů a kraje může celou záležitost zlomit, podobně jako se českobudějovickým podařilo prosadit dostavbu dálnice D3. Tam šli do toho jako jedna parta a stejného bych chtěl dosáhnout i tady. 

Na minulém zastupitelstvu naznačil krajský radní Čermák (ČSSD), že se uvažuje o dalším slučování škol v Lounech a že přijde řada i na lounské gymnázium.
Koncepce současného vedení  kraje v čele s hejtmankou Vaňhovou počítala s tím, že v kraji zůstane 44 páteřních škol. Původním záměrem, který prezentoval např. radní za ČSSD Ing. Jan Čermák na lounském zastupitelstvu, bylo zahrnout do slučování škol v Lounech i Gymnázium Václava Hlavatého. Bohužel, v současné době kraj zřizuje téměř 100 středních škol, je tedy pravděpodobné, že v trendu slučování bude případná staronová koalice ČSSD a ODS pokračovat, čímž je ohroženo i gymnázium v Lounech. To je věc, se kterou TOP 09 naprosto nesouhlasí. Nenecháme si vzít elitní lounskou střední školu. A jsme pro to připraveni bojovat i v krajském zastupitelstvu.  

Další Vaší prioritou je  zajistit pro lounský region více peněz. Dočetli jsme se hodně o smysluplném rozdělování peněz, ale jak toho dosáhnout?
Jednoznačně jde o to zajistit spravedlivé rozdělování peněz z kraje. Každý okres je stejně důležitý, některý je více zemědělský, některý průmyslový, některý vzdělává občany, ale každý přináší do našeho kraje ty potřebné odborníky. Pokud budeme neustále, tak jako tomu bylo v minulých letech, některé okresy zvýhodňovat a některé ne, dostaneme se do situace, kdy určité okresy budou prosperovat a jiné se zastaví ve svém rozvoji. Na tom v konečném důsledku prodělají všichni.  Navrhoval bych proto určité limity, tzn. kolik musí jít z jednotlivých programů peněz do každého okresu, ať již z hlediska počtu obyvatel nebo rozlohy. Žádostí o peníze z Evropské unie je tolik, že nemám obavy o nevyčerpání těchto peněz v jednotlivých okresech. Ale – znovu říkám, musíme podporovat smysluplné projekty. Musíme se zaměřit na snižování energetické náročnosti budov kraje, jakou jsou školy apod. Sníží to provozní náklady. Musíme investovat do rozvoje infrastruktury, ale té klíčové – která spojuje průmyslové oblasti s hlavními tepnami, ne silnice k chatkám současných krajských zastupitelů, musíme podporovat maximální rozvoj vzdělání, dostat do středních škol třeba i odborníky z vysokých škol. To jsou projekty, které chci já i TOP 09 v kraji podporovat.  

Podporu Vám vyjadřují i známé osobnosti, poslední byl starosta Loun Radovan Šabata, který doslova řekl : „že jste jedním z těch, kteří předkládají jasně formulované názory, za kterými si stojíte, jste však i otevřený názorům druhých.“ Budete tedy naslouchat i názorů i těch, co Vás nevolili?
Za podporu bych chtěl panu starostovi poděkovat. Naše spolupráce na radnici je velmi dobrá a na plno věcí máme podobné názory. A pokud se někdy neshodujeme, tak vždy hledáme cestu jak řešení najít. A co se týká otevřenost k jiným názorům… Já si myslím, že na toto je nejlepší odpovědět příkladem ze současné volební kampaně. TOP 09 v okrese Louny vede kampaň,  cílem které je diskuse s občany. Žádné velké mítinky. Zatím máme ohlasy pozitivní i negativní. Pozitivní jsou spíše na komunální politiku, zatímco na celostátní politiku je těch negativ více. Ale nebráníme se jim. Vždy chci voliče vyslechnout, debatovat s ním, občas se shodneme, občas se rozejdeme s tím, že máme na věc odlišný názor. O tom to je. Zveřejnil jsem i své číslo, kam se mi může každý dovolat. Stejně tak bude toto číslo aktivní i po volbách. Zajímají nás názory veřejnosti, ale stejně tak bychom chtěli, aby veřejnost zajímal náš program. Myslím, že jako jedna z mála stran si můžeme s klidným svědomím říci, že v Lounech se nám zatím náš předvolební program celkem daří prosazovat, i když je to občas velmi těžké a vyžaduje to, tak jako v životě, určité kompromisy.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme