Budeme mít v Lounech zase T. G. Masaryka?

8. 3. 2010
V neděli 7. března to bylo přesně 160 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Osobnosti, která je u nás stále velmi považována nejen díky tomu, jak se zasloužila o vznik samostatného Československa, ale také pro její demokratické cítění a humanistické ideály. Odkaz "presidenta osvoboditele" je však aktuání a inspirativní dodnes.

Trochu mě tedy zarazilo, že jsem v Lounech nezaznamenal žádnou avizovanou vzpomínku či jinou plánovanou akci u příležitosti tohoto výročí, zejména když jubileum připadlo na den volna, tedy ideálně pro krátké připomenutí.

Když jsem přemýšlel nad důvody takovéhoto přehlížení narozenin jedné z největších postav naší historie, došlo mi, že v Lounech nemáme pro podobnou příležitost vhodné místo. Masarykovy sady jsou krásné, ale poněkud rozlehlé, ulici či náměstí po prvním prezidentovi pojmenovanou nemáme (přitom dnešní Mírové náměstí bylo v dobách první republiky náměstím T. G. Masaryka) a také sochu či bustu bychom dnes v Lounech hledali marně.

Přitom se deset let naše město mohlo pyšnit krásnou sochou prezidenta Masaryka od akademického sochaře Otakara Švece. V letech 1930 až 1940 stávala na dvoumetrovém podstavci před budovou základní školy J.A. Komenského přes 3m vysoká socha T.G.Masaryka. Bohužel však byla na začátku okupace odstraněna a s největší pravděpodobností roztavena.

Na jeho novou sochu tedy Louny čekají již 70 let. Je překvapivé, že se za posledních dvacet let obnova Masarykovy sochy nedotáhla do konce, čas od času se sice ozvaly hlasy, které po ní volaly, ale bez nějakého konkrétního výsledku.

I přesto věřím, že se Louny své sochy T.G. Masaryka dočkají. V červnu příštího roku uplyne 80 let od návštěvy T.G.M. v Lounech, je mi jasné, že toto výročí si ještě u znovuodhalené sochy připomenout nestihneme, ale věřím, že obnově sochy budeme zase o něco blíže.

Pavel Janda