Strzondala: Platy našich učitelů jsou nejnižší v Evropě

19. 7. 2017

Prázdniny jsou v plném proudu. Pro učitele je to období volna na regeneraci sil a často i nervů. A také čas na otázku, zda uplynulý školní rok přinesl nějaké pozitivní změny ve školství. Podle mého názoru ne.

Platy českých učitelů nadále patří k nejnižším v Evropě. Mediálně líbivá vyjádření bývalé ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové (ČSSD) o zvyšování platů zůstaly jen pouhým prohlášením. Z publikovaných údajů Českého statistického úřadu plyne, že za poslední dva roky došlo ve školství k nárůstu platů v průměru o 3,5 procenta. Tento údaj plně ukazuje smutný a neúnosný stav platové politiky současné vlády ve školství.

Další novinkou z kuchyně sociálnědemokratické ministryně školství je kariérní řád učitelů. Jsem rád, že i ve druhém čtení nebyl tento návrh schválen. Navržený kariérní řád učitelů nic nevyřeší, jeho realizace bude drahá a učitele zatíží množstvím dalších administrativních a byrokratických kroků.

Nevhodně nastavená a koncepčně nedokonalá inkluze způsobí další masivní odliv žáků ze základních škol na víceletá gymnázia. Tím se bude zase dále degradovat původně dobrá koncepce všeobecně vzdělávacích institucí pro nadanější žáky. Dle mého názoru již dnes mnohá víceletá gymnázia, hlavně ve větších městech, odčerpávají všechny dobré žáky z druhých stupňů základních škol. Dochází k předčasnému rozhodnutí o dalším vzdělávání. Mnozí vhodní adepti studia například strojní, stavební či elektrotechnické střední školy již studuji na víceletých gymnáziích a po kvartě na tyto odborné školy sotva přestoupí. Což realita potvrzuje – přestupy z víceletých gymnázií na jiné, hlavně technicky zaměřené střední školy jsou zcela výjimečné a ojedinělé.

Podle mého názoru je nutné zrušit financování podle normativů na žáka, úplně změnit mechanismy financování školství všech stupňů. Finanční prostředky vynakládané na rozumné vzdělávání je třeba považovat za investice, sice dlouhodobé, avšak s vysokou přidanou hodnotou. Sotva mi někdo vyvrátí názor, že vzdělaná společnost je i společností bohatou.

Roman Strzondala – tlumočník, vysokoškolský pedagog, předseda RO TOP 09 Karviná

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme