Zeptali jsme se: Co je podle vás největší problém kraje?

9. 10. 2013

Nezaměstnanost, nedokončená rychlostní silnice do Prahy a destrukce lázeňství jsou podle lídrů politických stran tím, co tíží Karlovarsko.

KarlovarsKý Kraj / Osmnáct politických stran a hnutí, osmnáct lídrů, osmnáct názorů na to, co je největším problémem Karlovarského kraje. Snad jediné na čem se politici napříč celým spektrem shodnou, je nezaměstnanost a nutnost dostavět rychlostní silnici R6 z Prahy do Karlových Varů a dál do Německa.
Lidí bez práce přibývá. Přitom na Sokolovsku začíná být situace velmi napjatá. Dochází k postupnému útlumu těžby uhlí.

Nezaměstnanost a doprava

"Klesá počet lidí zaměstnaných v dolech, nejsou tam zatím průmyslové zóny, kam by přišli silní investoři," vysvětluje Josef Novotný (ČSSD). A investoři podle něj nepřijdou, dokud nebudou mít zajištěnou dopravní obslužnost. "Velkým problémem je to, že Karlovarský kraj je izolovaný od dálniční sítě," dodal. A na potvrzení svých slov nabídl srovnání s Plzeňským krajem, kde mají lidé díky množství investorů a továren větší šanci najít práci.
Jenže. ČSSD a ODS byla u vládního kormidla velmi dlouhou dobu. A podařilo se postavit rychlostní silnici jen z Chebu do Karlových Varů, která byla navíc zpoplatněna. A zatím poslední informace mluví o tom, že dokončení celé trasy se znovu odkládá. Vypadá to, že v roce 2025 bude rychlostní silnice začínat možná tak u Lubence.
A tak na scénu přicházejí nové politické subjekty, které mají vlastní názor na řešení problémů Karlovarského kraje. "Zasadím se o dobudování rychlostní silnice R6 do Prahy a o její podstatné zlevnění, aby sloužila co nejdříve. Propojení s Prahou pak přiláká investory, kteří dají práci lidem z našeho regionu," slibuje lídr hnutí ANO Roman Procházka.

Zachraňme lázně

Do boje o hlasy voličů nastupuje pod hlavičkou hnutí Hlavu vzhůru Miloš Patera. Ten zastupoval Karlovarský kraj v barvách ODS po dvě volební období v parlamentu. Osudným se mu stal až rok 2010 a ´kroužkování´. Přeskočil ho jeho stranický kolega Jan Bureš, který i v předčasných volbách kandiduje za ODS. Podle Miloše Patery musí zástupci kraje bojovat za zachování lázeňství. "Musíme zajistit návrat k původnímu stavu. Lázeňství dnes kvůli novému indikačnímu seznamu skomírá," varuje Patera.
Ostatně na lázně myslí také hnutí ANO. Největší bohatství kraje se musí chránit. V současné době dochází k jeho postupné likvidaci. "Prostě v posuzování účinnosti a prospěšnosti lázeňské léčby a třeba i homeopatie převažují zájmy invazivní léčby a hlavně komerční zájmy farmaceutických firem," zdůraznil Roman Procházka (ANO)

souboj kolegů (bývalých)

Ve volbách se utkají i dva bývalí kolegové - učitelé ze školy. Na jedné straně to bude současný hejtman a bývalý poslanec za ČSSD Josef Novotný, na druhé straně pak Pavel P. Ries kandidující za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Ten si důkladně zkontroloval práci hejtmana v parlamentu a na kraji. Ostatně stačí si přečíst jeho anketní příspěvek.
(Anketní příspěvky jsou řazeny v pořadí čísel, které stranám vylosovala státní volební komise)

Josef Novotný ČSSD

člen, 61 let, ženatý, VŠ, hejtman kraje za největší problém považuji izolaci od dálniční sítě Čr, dále to, že ještě nezačala restrukturalizace Sokolovska, kde se utlumuje těžba. Nejsou tam zatím průmyslové zóny, kam by přišli silní investoři. tato věc se ale nedá řešit jen z "parlamentních lavic", nutná je aktivita velkých regionálních zaměstnavatelů, hospodářských komor a hlavně vzájemná spolupráce.

Jiří Pánek Strana svobodných občanů

 člen, 50, ženatý, VŠ, podnikatel U nás nemáme žádný "největší problém". Navíc kraj je velmi různorodý. Problémem, spíš morálním než faktickým, je účast komunistů v krajské "vládě". Jinak máme problémy celostátní působnosti. Investuje se jenom tam, kde je možné získat dotaci. Jinými slovy nerealizují se přirozené potřeby regionu, ale to, co nám Brusel "laskavě" podpoří.

Lada Macečková Politické hnutí Změna

nestraník, 43 let, rozvedená, SŠ, porodní asistentka Velkým problémem karlovarského kraje jsou dle mého názoru vysoká nezaměstnanost a dlouhodobě nejnižší hrubé mzdy z celé Čr. S tím samozřejmě souvisí velký odliv mladých, perspektivních lidí do jiných regionů. Pracuji v oboru zdravotnictví a sociální péče bezmála 20 let a velmi mě mrzí špatné podmínky pro mladé rodiny s dětmi v našem kraji.

Petr Jurča Strana soukromníků ČR

člen, 48 let, svobodný, VŠ, podnikatel Velkým problém karlovarského kraje je nezaměstnanost. Možnost, jak ji snížit, je zpřístupnit veřejné zakázky OSVČ a malým firmám tak, aby na tyto zakázky dosáhly, a nepodporovat jen cizí firmy. Využít veškeré dotace z eU a směřovat je do regionů, kde je kritická nezaměstnanost, a podporovat projekty, které přinesou práci lidem v těchto regionech.

Jiří Froněk Dělnická strana sociální spravedlnosti

člen, 29 let, svobodný, student, Předseda DSSS pro karlovarský kraj Problémů je bohužel celá řada. tím nejpalčivějším vidím nezaměstnanost, která trápí náš kraj společně s absolutním nezájmem vlády o něj. Je to také nedostatek škol, které by kraj doplnily o kvalifikované lidi a tím přilákaly i nové firmy. zatím kraj láká jen "nepřizpůsobivé", kteří nechtějí pracovat a jen obtěžují ostatní obyvatele kraje.

Roman Procházka Hnutí ANO

člen, 45 let, ženatý, VŠ, ředitel muzea Největší bohatství karlovarského kraje, které má přímo nevyčerpatelné zdroje, to je lázeňství. A současné vedení státu je likviduje, namísto aby je využilo a kultivovalo. Mám na mysli necitlivé - skokové omezování plateb za pacienty ze zdravotního pojištění a zkracování proplácených léčebných pobytů. zavírají se celé lázeňské domy, propouští se personál. Petr Třešňák Česká pirátská strana

člen, 30, ženatý, VŠ, energetik, specialista Určitě není pouze jeden. Kromě vysoké míry korupce u veřejných zakázek je to samozřejmě postupná destrukce zdravotnictví a lázeňství, dále nekoncepční urbanismu a celkový rozvoj kraje. Z toho logicky vyplývají i další negativa, jako vysoká míra nezaměstnanosti, velmi nízká průměrná mzda a odliv mladých, vzdělaných lidí mimo Karlovarský kraj.

Roman Maleček TOP 09

člen, 47 let, ženatý, Střední, jednatel společnosti Díky tomu, že jsme kraj nejmenší, s nejmenším počtem obyvatel, nejmenším HDP na obyvatele, jsme bohužel centrálně opomíjeni. Aby se tento efekt dal změnit, potřebujeme pro rozvoj našeho kraje co nejrychleji vyřešit dopravní obslužnost kraje. Minimálně dálniční propojení od hranic s Německem až po Prahu, reorganizovat školství a přivést státní vysokou školu.

Miloš Patera Hlavu vzhůru

nestraník, 51 let, ženatý, VŠ, OSVČ Chci zastavit skomírání lázeňství! Pamatuji si, jak jsem v minulosti s hrdostí říkal, že pocházím z lázeňského trojúhelníku. Dnes bych tato slova již vážil. Není to však kvůli kvalitě poskytovaných lázeňských procedur a služeb, ale je to dáno zejména nově nastaveným indikačním seznamem. Vždyť i pan ministr přiznal, že takový dopad indikačního seznamu sám nečekal.

Jan Bureš Občanská demokratická strana

člen, 39 let, ženatý, VŠ, poslanec Podle mého názoru je největším problémem kraje nezaměstnanost.

Olga Haláková KDU-ČSL

členka KDU-ČSL, 65 let, vdaná, VŠ, starostka Bečova V životě lidí je nejtíživější situace, když jsou bez práce, samozřejmě za předpokladu, že jim nechybí zdraví. V první řadě musíme řešit v Karlovarském kraji pracovní místa pro všechny, kteří chtějí a mohou pracovat. Nové pracovní příležitosti v regionu vytvoříme zejména pro absolventy škol, ženy po rodičovské dovolené a lidi v předdůchodovém věku.

Marcela Lindová Suverenita -Strana zdravého rozumu

nestraník, 46 let, SOU, OSVČ Největšími problémy jsou nezaměstnanost, stav komunikací a nízká životní úroveň. Je zde málo firem, které mohou někoho zaměstnávat. Silnice jsou v katastrofálním stavu a jejích látování už nepomáhá. Potraviny jsou u nás dražší než v jiných krajích. Stačí se jen podívat na ceny v supermarketech tady a jinde. Rozdíl je někdy i více než deset korun.

Josef Kvasnička Strana práv občanů Zemanovci

člen SPOZ, 63 let, ženatý, VŠ, podnikatel Vysoká nezaměstnanost, nejnižší mzda v ČR a dálniční nepropojenost s Prahou, což zhoršuje podmínky pro lázeňské hosty, turisty i investory. Problémem je také nízký krajský rozpočet a k tomu preference spotřeby před investicemi. Místo neefektivních cest krajských zastupitelů do Číny, na Island se mohlo více investovat do školství, zdravotnictví, sportu a podobně.

Pavel P. Ries Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

nestraník, 61 let, ženatý, VOŠ, prezident ASORKD Největším problémem Karlovarského kraje je krajská vláda. Jestliže hejtman sedí na třech židlích, je to problém. Zjistili jsme si jeho docházku do poslanecké sněmovny. Ta byla 51 procent. Takže pro kraj pracuje jen ze 49 procent! Nikde jsem například nenašel, že by hejtman interpeloval ve prospěch lázeňství, které je pro kraj velice významné.

Pavel Hojda Komunistická strana Čech a Moravy

člen, 60 let, ženatý, VŠ, poslanec Je to nezaměstnanost a nízký podíl průmyslu. Dále snížení plateb ze zdravotního pojištění do lázní. Navíc mimo sezónu se snižuje počet pracovníků v lázeňství a zvýší se nezaměstnanost, bohužel i pro živnostníky. Také zkrachovaly nebo byly uzavřeny podniky tradičního lehkého průmyslu, které v regionu zaměstnávaly velké množství pracovníků.

Tomáš Hybner LEV 21 - Národní socialisté

člen, 41, ženatý, VŠ, podnikatel Největším problémem je dlouhodobý a neřešený odliv vzdělaných lidí z regionu. To souvisí se skutečností, že v našem kraji je nejnižší mzda v celé České republice. Na to se nabaluje nedostatečný zájem nových investorů o náš region, kterému chybí lepší dopravní dostupnost především kvalitním silničním spojením s Prahou a zbytkem republiky.

Petr Němec Strana Zelených

člen, 58 let, ženatý, VŠ, OSVČ Stárnutí kraje, odliv mladých lidí po ukončení studia do jiných regionů nebo do zahraničí a stále narůstající nezaměstnanost. Ta osciluje dlouhodobě nad hranicí 10 % a za 8 měsíců tohoto roku stoupla o dalších 0,59 p.b. Z hlediska životního prostředí jsme na tom relativně dobře, přestože i u nás lze občas pozorovat problém se znečištěním ovzduší při inverzích.

Marek Stanzel Koruna Česká

člen, 54 let, ženatý, VŠ, podnikatel Podle makroekonomických ukazatelů je na tom Karlovarský kraj nejhůře v ČR. Tvorba HDP na hlavu je zde jedna z nejnižších, dále malá kupní síla, minimální příliv investic a vysoká nezaměstnanost. A to hned za hranicí s Německem. Proč? Chybí zde kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla! Problémem číslo 1 v kraji je tedy vzdělanost a vzdělání obyvatelstva.

Zdroj: 5plus2 / Autor: Petr Przeczek

Štítky