Zahradníček: Keramický pohár nebo čerpací stroj. Průzkumy v dole pokračují

19. 8. 2016

Barevný keramický pohárek ze 17. století a rovněž součásti čerpacího stroje patří mimo jiné mezi objevy, které dosud přinesl montánně historický a archeologický průzkum v minulých letech objevených částí cínového dolu Jeroným u Čisté na Sokolovsku.

V současné době byl dokončen montánně historický a archeologický průzkum v částech dolu Jeroným objevených v letech 2014 a 2015,“ uvedl Michael Rund, ředitel sokolovského muzea, pod které cínový důl správně spadá. „Karlovarský kraj přispěl letos ze svého rozpočtu na průzkumy v dole Jeroným částkou sto tisíc korun,“ uvedl náměstek karlovarského hejtmana Petr Zahradníček (TOP 09).

Montánně historický průzkum mapoval stopy práce v dole, například záseky, stropy začerněné sázením ohněm a i třeba letopočty a nápisy vysekané do stěn,“ pokračoval ředitel. „V rámci archeologického průzkumu byly mapovány movité nálezy, jako střepy, které byly nalezeny jak z 15., tak i 16. století, ale i např. hornická želízka. Hlavně ale velké množství důlních dřev, kdy k nejzajímavějším patřilo potrubí, které bylo původně součástí čerpacího stroje,“ dodal Rund.

Podle jednoho z archeologů Národního památkového ústavu v Lokti Ondřeje Maliny budou archeologické průzkumy pokračovat v dalších částech dolu nejméně deset let. „Je to běh na dlouhou trať, jsme tak zhruba v jedné třetině,“ uvedl archeolog, podle kterého je jednou z nejdůležitějších částí průzkumu mapování interiérů dolu. „Vytváříme mapové atlasy, abychom se vůbec dokázali orientovat a zakreslovat, co kam patří,“ popisoval Malina.

Nalezená zuhelnatělá dřeva dokládají používání poměrně běžné techniky sázení ohněm, kterým se v dole Jeroným rozrušovala skála. „Ze zlomků keramiky víme, že v 16. a 17. století se v dole určitě pohybovali horníci,“ konstatoval Malina.

Podařilo se nalézt poměrně zajímavý pohár. Je to hodně fajnové zboží, které bychom čekali jinde než v prostředí, kde se pohybovali horníci. Dáváme to do souvislosti s návštěvou nějakých váženějších důlních úředníků,“ pokračoval archeolog, podle kterého je pohár pravděpodobně ze 17. století. „Je to běžná keramika, ale s velmi luxusním provedením s dvojitou glazurou,“ dodal.

Nálezy potrubí pravděpodobně ukazují, že se jednalo o ruční čerpací stroj, kterým se dostávala voda z nižších částí dolu. „Části většiny dřev nebyly už bohužel nalezeny, ale lze říci, že se jednalo o čerpací stroj. Pokusíme se ho z nalezených částí zrekonstruovat, pokud to půjde. Chceme mít jasno, kde byl stroj umístěný a jakou měl podobu,“ uvedl Malina.

Dalším nálezem byl do stěny dolu vysekaný nápis letopočtu 1624. „Pro nás jako pro archeology to má obrovskou výhodu, protože ti lidé zřejmě vytesali skutečný letopočet, asi si nevymýšleli, což je pro nás značný chronologický doklad,“ komentoval Malina.

Jsou u toho iniciály PH, ale už asi nikdy nezjistíme, co znamenaly. Zda to byly iniciály toho, kdo to nechal vytesat, nebo toho, kdo to tesal, či třeba část názvu jednoho z těch dolů, kterých tam bývalo víc. Iniciály už zřejmě nerozluštíme, pokud nebudeme mít štěstí na nějaké písemné prameny,“ uzavřel archeolog.

Archeologické průzkumy budou pokračovat v dalších částech dolu nejméně deset let

zdroj:  19.8.2016  Právo  str. 10  Severozápadní Čechy

Štítky