Zahradníček: Automobilová přeprava lithia není možná

29. 8. 2017

Starostům těžbou dotčených měst se ve stanovisku MŽP hlavně nelíbí, že resort životního prostředí nevyloučil možnost dopravy vytěžených písků a lithia po silnici nákladními automobily. Upřednostňují totiž kvůli obavám z navýšení hluku a prašnosti vlaky.

„Je tam doporučená jako nejvhodnější varianta dopravy pásový dopravník a železniční vlečka, což je pro nás jediný přijatelný způsob dopravy,“ uvedl starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.), který by byl nejraději, kdyby se vůbec netěžilo, ale město nemá pravomoc to zakázat.

V závazném stanovisku v rámci EIA byla zamítnuta varianta dopravy písků a lithia nákladními vozidly přes Ležnici a dále historické centrum Horního Slavkova, což Terek uvítal. Ovšem další možnosti dopravy MŽP podmiňuje jako možné, což se starostům nelíbí.

Cokoli kromě vlaku nepřipadá v úvahu

„Zůstala ve hře varianta, která obnáší vybudování nové komunikace zadem od odkaliště kolem benzínové stanice,“ hrozil se Terek, podle kterého by taková varianta sice odvedla dopravu z městské části Kounice, ale nevyhnula by se centru města.

„To je pro nás neakceptovatelné,“ kritizoval Terek. „Musíme pořád trvat na tom, že automobilová doprava není možná. Není to možné ani kdyby doprava po železnici nevyšla,“ uvedl Petr Zahradníček (TOP 09), místostarosta Lokte, přes který by také případně kamióny s vytěženým lithiem a písky jezdily.

Starostovi Horního Slavkova se nelíbí ani další z možných povolených variant ve stanovisku k EIA. Ta totiž navrhuje nahradit dopravu pásovým dopravníkem nákladními vozidly po nově vybudované cestě vedené mimo dosah obydlených domů k železniční vlečce, odkud by dál písky a lithium putovalo vlakem. „Tato varianta je pro nás akceptovatelná pouze v případě výpadku pásového dopravníku,“ dodal Terek.

zdroj: novinky.cz

Štítky
Osobnosti: Petr Zahradníček