Volební kampaň nebude žádný humbuk

9. 10. 2013

Pokud se stanete poslancem, jste ochotný podpořit svým hlasem vládu s jakoukoliv jinou stranou? Nebo se vůči některé z kandidujících stran zásadně vymezujete?


Určitě bych nebyl ochotný podpořit vznik jakékoliv vlády, obzvláště pokud by měla být tvořena nebo podporována členy nebo podporovateli KSČM. Nejsem ochoten spolupracovat s lidmi v této straně, která je většinou tvořena lidmi ve věkovém průměru 50 až 60 let, a tudíž lidmi, kteří se vědomě a výkonně podíleli na režimu této republiky před rokem 1989 a v jejichž stanovách se stále objevují hesla o vedoucí úloze strany ve státu atd. Argumentace, že již více než dvacet let se členové KSČM nepodílejí na chodu republiky, a tudíž jsou čistí jako lilie, jsou dle mého tedy mimo realitu. U ostatních variant možných vlád si musím počkat na konečný výsledek voleb. Nicméně problém by byl podporovat jakoukoliv vládu sestavenou stranami, jejichž ústředním mottem jsou populistické a nereálné sliby.

 Členem jakého výboru nebo komise parlamentu byste se chtěl v případě zvolení stát a proč?


S ohledem na svoji pracovní orientaci bych si dovedl představit, že bych mohl být částečně užitečný např. ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nebo v rozpočtovém výboru. V tom prvním bych si představoval zejména práci na změně dotační a organizační v oblasti sportu, což by mělo samozřejmě i vztah na náš region, a také se třeba pokusit zapracovat i na změně v oblasti organizace školství a zapracovat na myšlence přivést do našeho kraje konečně kvalitní státní vysokou školu se zaměřením na potřeby našeho regionu, tzn. lázeňství, cestovní ruch. V tom druhém bych si dovedl představit práci zejména na zjednodušení podmínek podnikatelského sektoru. Dále na zjednodušení, úpravě a přerozdělení dotačních programů i s ohledem na posílení dotací pro náš kraj. To vše s ohledem na své zkušenosti z podnikatelské praxe.

Co považujete osobně za nejpalčivější problém regionu, s jehož řešením byste mohl jako poslanec pomoci?


Kromě neustále omílané nedostatečné dopravní obslužnosti kraje by to měl být tlak na přerozdělení dotačních programů a vlastně na zvýšení všech dotací do našeho kraje, které by mohly přinést s rozvojem kraje i pracovní místa. Dále jde o podporu lázeňské péče a podporu vzniku již zmíněné vysoké školy.

Kolik bude stát předvolební kampaň vaší strany či hnutí v regionu? Kdo ji bude a jak financovat? Preferujete billboardy, plakáty, internet, kontaktní kampaň, média?


Kampaň naší strany bude v regionu stát mezi 600 až 700 tisíci korunami, žádný velký humbuk. Financována bude z příspěvků kandidátů, členů, podporovatelů a celostátní kanceláře. Určitě se budeme v kraji chtít zaměřit především na kontaktní kampaň. Plánujeme například z prezidentské kampaně úspěšné setkání "S Karlem na pivo", hojně chceme využít internetu a sociálních sítí a zřejmě se po regionu objeví i několik billboardů a v tiskových médiích i několik článků.

Kde byste chtěl mít svou poslaneckou kancelář a jak by byla popřípadě otevřena veřejnosti? Kdy vás tam voliči pravidelně najdou?


Pokud by opravdu nastala skutečnost, že bych se stal oním poslancem, rád bych měl kancelář blízko některému z míst, kde se cítím dobře v Karlových Varech a otevřena by měla být alespoň jedenkrát týdně.

Nejsem ochoten spolupracovat s lidmi, kteří se vědomě a výkonně podíleli na režimu před rokem 1989

Zdroj: Právo / Autor: Rudolf Voleman

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme