Rozšíření stacionáře pro seniory je naší prioritou

22. 9. 2014

Ostrovská TOP 09 před čtyřmi lety přišla s programem, který mnohé kritiky, označující pravicovou politiku za asociální, překvapil. Jeho centrem se totiž stala oblast kultury, sportu a neziskových organizací působících v sociálních službách. Důvod byl přitom jasný - jejich činnost byla dlouhá léta ve městě spíše přehlížena, což se odráželo nejenom v těsných finančních mantinelech, která je značně limitovala, ale například i v zcela nevhodném umístění sídel a míst výkonu jimi poskytovaných služeb. Naším cílem proto bylo nejenom tyto organizace více finančně podpořit, ale navrhnout takové projekty, které by přinášely efektivní řešení a to nejenom po stránce funkční, ale i rozpočtové.

Konkrétními aktéry této naší politiky se po volbách v roce 2010 staly Rodinné centrum Ostrůvek, nabízející rozličné aktivity mladým ostrovským rodinám, a Dům pokojného stáří Oblastní Charity Ostrov, ve městě spíše známý jako stacionář pro seniory. Vzhledem ke globálnímu trendu prodlužování délky lidského života a vzniku tzv. sendvičové generace (tímto termínem odborníci označují dospělé osoby, které jsou nuceny nejenom vychovávat své děti, věnovat se zaměstnání, ale zároveň pečovat o své stárnoucí rodiče, často již neschopné zajistit si základní potřeby) , jistě nepřekvapí, že jeho kapacita pouhých 7 stálých lůžek absolutně nedostačovala poptávce po této sociální službě. Dalšímu rozšíření však bránil nejenom nedostatek politické vůle předchozího vedení města (v čele s ODS) a finančních prostředků, ale především nedostatek prostoru. Obě výše zmíněné organizace se totiž tísnily v jedné budově.

Úspěšná přestavba bývalé městské knihovny na Centrum sociálních služeb však otevřela cestu k řešení. Kromě Člověka v tísni, Svazu diabetiků Ostrov a dalších organizací v něm totiž našlo své sídlo i Rodinné centrum Ostrůvek, což umožnilo nejenom rozšířit jimi nabízené aktivity, ale především uvolnilo prostor pro rekonstrukci stacionáře. Práce začaly téměř okamžitě a jejich výsledkem byla moderní budova stacionáře s rozšířenou kapacitou 21 lůžek stálé péče a 5 místy pro služby denního stacionáře. Výrazně se rovněž zvýšila i estetičnost vnitřních prostor, což potěšilo nejenom klienty ale i jejich rodiny. Vzniklo tak příjemné rodinné prostředí, které většina podobných zařízení bohužel postrádá.  Díky výběrovému řízení se přitom podařilo významně snížit plánované náklady v projektem odhadované výši 14 mil. Kč na cca 7,8 mil Kč bez DPH.

Staré volební období se pomalu chýlí ke konci, avšak náš pohled na celou problematiku se nemění. Rádi bychom proto i po volbách pokračovali v podpoře stacionáře a realizovali další rozšíření jeho kapacity na 40 lůžek pomocí přestavby bývalé městské ubytovny, která na něj stavebně přímo navazuje a v současné době zůstává nevyužita. K tomu nás vede především stále se zvyšující zájem ze strany mnoha ostrovských rodin, které v dnešní hektické době nejsou schopné poskytnout svým seniorům náležitou péči, zároveň si však přejí mít možnost navštěvovat je prakticky denně v přirozeném prostředí našeho města. Základní projektová dokumentace je již hotova a stavební povolení vydáno, nyní bude vše záležet na politické vůli nového vedení města.

Jan Železný, zastupitel, místopředseda místní organizace TOP 09 Ostrov
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme