Nechci slevu zadarmo. Aneb co stojí věci, které jsou zadarmo?

20. 9. 2014

V poslední době se živě diskutuje o tom, co všechno může město poskytovat zadarmo a kde všude může ušetřit. Diskuse je to zajímavá, ale kupodivu se nikde neobjevují žádná relevantní čísla, jak by selský rozum očekával.

Dochází tak k nekorektním zjednodušením, jako bylo nedávné „platy úředníků města činí 700 mil. Kč“. Přitom stačí nahlédnout do rozpočtu města nebo jeho organizací. Píše pro Karlovarskenovinky.cz Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary a pokračuje:

Kolik činí úhrady za tzv. pobytné v mateřských školách?

Ročně jde o 4,1 milionu korun. Základní pobytné je stanoveno na 450,- Kč za dítě za měsíc (v ostatních městech je stanovena částka podobná – Chomutov 300,- Kč, Teplice 382,- Kč, Ostrava 400 Kč, Jihlava a Zlín 500 Kč, Brno 520 Kč, Praha 850 Kč, atd.). Pobytné se nehradí za dítě v posledním roce předškolní výchovy, děti rodičů pobírajících dávky v hmotné nouzi, děti v pěstounské péči a děti, kterým náleží zvýšení příspěvku na péči. V několika dalších případech se uplatňuje sleva – pokud zákonný zástupce dítěte pobírá rodičovský příspěvek, je sleva na 300 Kč (o 1/3), pokud dítě nechodí do školky celý měsíc, je sleva na 225 Kč (1/2). Pobytné určuje ředitel mateřské školky (v našem případě ředitelky), přičemž vybrané pobytné nesmí překročit 50% neinvestičních nákladů školky – ne mzdy, ty platí ministerstvo školství, a ne stravu – z té rodiče zaplatí jen použité potraviny. Je tedy teoreticky možné zavést nulové pobytné, město to bude stát 4,1 milionu korun ročně.

Kolik se dá ušetřit na právních službách, jestliže se vypoví současné rámcové smlouvy o poskytování právních služeb?

Jde o 17 milionů korun za 4 roky? Ne, vůbec ne. Město mělo povinnost při zadání zakázky na právní služby určit cenu této zakázky a to podle toho, kolik činily náklady na právní služby za minulé roky, tedy PŘED TÍM. Z toho vyšlo oněch 17,4 milionu korun. Ale v tendru nešlo o to, za tuto částku něco někomu zadat. V tendru se soutěžilo o hodinovou sazbu advokátů a o úhrady za jimi prováděná výběrová řízení.

Z tendru vzešly historicky nejnižší jednotkové ceny za právní služby, které kdy město mělo. Jestli se má ušetřit na advokátech, jde to PRÁVĚ za tyto vysoutěžené ceny. Určitě se nedá ušetřit na právních službách tím, že se rámcové smlouvy zruší – tím se naopak právní služby s nejvyšší pravděpodobností prodraží. Možná by šlo ušetřit tím, že by město nezadávalo právníkům žádné zakázky, což ale znamená, že může přijít o desítky či stovky milionů v soudních sporech, ve sporech o majetek, nebo v pokutách a odvodech dotací za nedokonale provedené veřejné zakázky – a že to nejsou hrozby teoretické, dokazují poslední léta sporů i pokut.

Čili úspora za právní služby 17 milionů korun za 4 roky není možná, a už vůbec ne prostým vypovězením uzavřených smluv.

Kolik činí dotace na městskou hromadnou dopravu? Nešlo by ji zavést za 1 Kč denně pro děti a seniory, a za 3 Kč denně pro ostatní? Nebo vůbec zadarmo?Když bude doprava levnější nebo zdarma, bude jí jezdit více lidí, a bude tudíž efektivnější a levnější?

Město dotuje městskou hromadnou dopravu jako veřejnou službu částkou 70 mil. Kč ročně, na jízdném se ročně vybere dalších 58 milionů korun. MHD zdarma by tedy znamenala zdánlivě o 58 mil. Kč více. Ve skutečnosti je vysoce pravděpodobné, že by MHD zdarma skutečně využívalo o něco více lidí, to znamená zajistit dodatečné kapacity, především pro dopravní špičky, tedy jednak nakoupit autobusy, ale také zaměstnat další řidiče. MHD zdarma tedy znamená více než 60 mil. Kč nákladů ročně navíc.

Kolik stojí nejvýhodnější jízdné v karlovarské MHD? Překvapivě pro děti a seniory 365 Kč ročně, tedy 1 korunu denně. Týká se dětí 6-15 let, seniorů nad 70 let a dárců krve – držitelů alespoň stříbrné Jánského plakety. Děti do 6 let, rodič s kočárkem s dítětem, držitelé průkazu ZTP a u ZTP/P i jejich průvodce jsou přepravováni zdarma. Pro ostatní se nabízí jako nejvýhodnější pololetní jízdenka za 1700 Kč, tj. 9,31 Kč denně. Rozšíření zvýhodněného jízdného 1 Kč denně například pro děti 6-18 let a seniory nad 65 let je samozřejmě technicky možné, stejně jako jízdné pro dospělé 3 Kč denně – oproti dnešnímu tarifu ušetří dospělý celkem 2305,- Kč ročně. Pro město to znamená najít dalších zhruba 20 milionů na úhradu ztráty z provozování veřejné dopravy.

Kolik stojí ročně svoz odpadu? Kolik peněz by se dalo ušetřit tím, že by svoz zajišťovala jediná společnost místo stávajících dvou?

Svoz komunálního odpadu je v Karlových Varech zajišťován na základě smlouvy majitelů domů a svozových společností. Cena svozu byla schválena zastupitelstvem města v roce 2004, vstoupila v platnost od roku 2005 a od té doby se nemění. Na rozdíl od mnohých jiných obcí, které vybírají poplatek za svoz odpadu až do výše 1000,- Kč na obyvatele, v Karlových Varech si každý objednává konkrétní službu – určitou velikost odpadní nádoby s určitou frekvencí svozu, a podle toho platí.

Na rozdíl od vžité představy, většinu nákladů na svoz odpadu nečiní pojíždění po městě a vysypávání popelnic do kuka vozů, ale doprava z města na skládku a poplatek za skládkovné. Možná úspora z toho, že by svoz nezajišťovaly dvě společnosti, ale pouze jedna, je velice malá – ať už svozový vůz patří komukoliv, poté, co objede několik popelnic a kontejnerů, se stejně musí vydat na cestu na skládku a zaplatit skládkovné podle odevzdaného množství odpadu. Kdyby svážela jen jedna společnost, stejně by najezdila s odpadem na skládku stejně a za skládkovné zaplatila stejně.

Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu činí v Karlových Varech 35 mil. Kč ročně. Technicky je samozřejmě možné, aby je uhradilo město a ne občané – znamená to ale najít v rozpočtu dalších 35 mil. Kč, které se opravdu nedají ušetřit jen tím, že se na svoz vysoutěží jedna firma.

Kromě toho, do budoucna se má nakládání s odpadem razantně změnit, bude maximálně omezeno skládkování odpadů a bude muset být nahrazeno jejich recyklací či spalováním. Město se na tuto změnu připravuje podobně, jako mnohé ostatní obce a města Karlovarského kraje tím, že vstoupilo do Komunální odpadové společnosti. Ta bude kolektivním systémem pro zpracování jejich komunálního odpadu, a měla by zajistit férové ceny za jeho likvidaci. Přesto přese všechno, ani v budoucnu nebude likvidace odpadu zadarmo.

Komunální odpad zdarma znamená v tuto chvíli roční zvýšení nákladů o 35 milionů.

To tedy máme: školky 4 mil. Kč + MHD 20-60 mil. Kč + komunální odpad 35 mil. Kč. Celkem 60-100 milionů korun ročně.

To je mimochodem částka, kterou město ročně vydá za údržbu a opravy silnic a veřejného osvětlení (74 mil. Kč). Nebo za provoz všech základních škol, Městských zařízení sociálních služeb, Správu lázeňských parků, Lázeňských lesů a Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád dohromady (89 mil. Kč). Nebo za splácení a provoz multifunkční haly (82 mil. Kč).

Kde se tyto peníze mohou v rozpočtu najít? Z úspor za právní služby? Určitě ne. Z nového výběrového řízení na svoz komunálního odpadu? Nikoliv.

Nabízí se omezit ostatní fungování města: méně na opravy silnic, údržbu čistoty, veřejné služby, apod. Nebo někde najít na nejbližší čtyři roky zbytečnou čtvrtmiliardu. A kdo to vlastně zaplatí? Přeci město. Takže Karlovaráci, jeho obyvatelé.

Trochu to připomíná okřídlené Šimkovo a Grossmanovo: Nechci slevu zadarmo!

Jan Pickenhan
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme