5. 9. 2016

Podnikatelé jsou pro náš kraj velmi důležití. Jsou nositeli peněz, pracovních míst a celkového rozvoje kraje. Proto je chceme z pozice kraje maximálně podporovat a být jejich zastáncem i směrem ke státní správě. Podnikatelům v lázeňství a cestovním ruchu pomůžeme dosáhnout na evropské peníze podporující podnikání v jejich odvětví, aby mohli rozvíjet své služby a zvyšovat tak zaměstnanost i atraktivnost našeho kraje.

Ale Karlovarský kraj není jen turistickou destinací. Vynasnažíme se pomoci, aby výzkum a vývoj byl propojen s místní výrobou. Aby místní podnikatelé i v jiných odvětvích, než je cestovní ruch a lázeňství, byli konkurenceschopní svým kolegům v jiných krajích, nebo v zahraničí, které máme „přes kopec“.

Když už mluvíme o  zahraničí, u nás je opravdu „přes kopec“, a proto bychom chtěli spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu a velkými podnikateli z kraje připravit půdu pro zahraniční investice a zahájit oboustranně výhodnou přeshraniční spolupráci. Pojďme konečně jednou využít toho, že jsme nejzápadnější výspa Česka, a to silou, silou rozumu.

Lukáš Otys
člen předsednictva TOP 09
předseda TOP 09 v Karlovarském kraji

Štítky